O co chodzi z JSON w PostgreSQL?

04.06.2018 Bazy danych json
JSON
Minęło sporo czasu od momentu, gdy nierelacyjne DBMS szturmem próbowały wziąć świat. Przez ten okres NoSQL1 zyskał zwolenników i przeciwników (choć może precyzyjniej byłoby powiedzieć: oddanych przyjaciół i śmiertelnych wrogów), a niektórzy ...

Krok za krokiem — sekwencje w PostgreSQL

sekwencje w PostgreSQL
Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, następujący po sobie w ściśle określonej kolejności. W PostgreSQL (a szerzej w kontekście baz danych), specjalny obiekt bazodanowy – tak pożyteczny, a zarazem już tak w zasadzie ...

Pozbywanie się bezczynnych transakcji w PostgreSQL – jak to zrobić?

How to do
Jedną ze zmór administratorów baz danych są sesje, które rozpoczęły blok transakcyjny poleceniem BEGIN, ewentualnie wykonały jakieś operacje i „zamarły”. Mogą stanowić sporą przeszkodę w sprawnej pracy klastra – alokują zasoby, mogą być przyczyną problemów z lokowaniem tabel (LOCK TABLE), ograniczają pulę połączeń, opóźniają replikację i procesy VACUUM.

Typy indeksów w PostgreSQL. Bloom – kontra dla B-tree?

Bloom
Dobrze zaprojektowana baza oparta o relacyjny system zarządzania powinna w jakimś (i to raczej w większym) stopniu uwzględniać postulaty Edgara F. Codda – także te dotyczące postaci normalnych. Respektowanie tych założeń powoduje powstanie w strukturze tabel przechowujących klucze główne do wielu innych tabel. Tabele te są bardzo często przeszukiwane – np. podczas filtrowania. Warto zatem zadbać o ich optymalizację pod tym kątem. Artykuł ten porównuje wydajność dwóch indeksów: b-tree oraz bloom na silniku PostgreSQL w wersji 10.

Porównanie możliwości PostgreSQL: indeksować czy partycjonować?

30.11.2017 Bazy danych
Partycjonowanie
Przetwarzanie dużej ilości danych zawsze stanowi wielopoziomowe wyzwanie. Począwszy od doboru sprzętu i oprogramowania, przez projekt struktury przechowywanych danych aż po finalną optymalizację zapytań. Poniższy artykuł porównuje wydajność dwóch funkcjonalności silnika PostgreSQL 10 – partycjonowania tabel i indeksu typu BRIN, służących między innymi do optymalizacji wyszukiwania na obszernych zbiorach danych.

Pozyskiwanie wiedzy o kondycji PostgreSQL

Kondycja_systemu_bazodanowego
Systemy bazodanowe, zgodnie z ich podstawowym zastosowaniem, podlegają zmianom w czasie. Zmienia się szereg czynników takich jak ilość danych, sposób ich wykorzystania, wykorzystywane procedury, mechanizmy dostępu, pula klientów. Zmienność zależna jest od wielu czynników i nie da się jej jednoznacznie opisać. Naturalnie, zmienność ta powoduje zmiany w kondycji systemu bazodanowego. Przed użytkownikami odpowiedzialnymi za wydajność i stabilność aplikacji staje zadanie sprawdzenia tej kondycji i podjęcia odpowiednich kroków.

Replikować bazy danych czy nie replikować? Jeśli tak, to jak?

Replikacja
Często przed administratorami oraz architektami odpowiedzialnymi za systemy wykorzystujące bazy danych, staje wyzwanie w postaci wykorzystania rozproszonej architektury, w celu optymalizacji rozwiązania. Niezależnie od tego, jakie to rozwiązanie, pojawia się zagadnienie replikacji. I o tym kilka słów w tym artykule.