ELevate – czyli upgrade CentOS 7 do EuroLinux 8

ELevate upgrade CentOS 7 do EuroLinux

Podnieś wersję swojej dystrybucji Linux – oto przesłanie projektu ELevate. Dzisiaj pokażemy, jak za jego pomogą w łatwy sposób wykonać upgrade systemu CentOS 7 do EuroLinux 8.

Modernizacja infrastruktury często ląduje na końcu listy rzeczy do zrobienia. Pozornie łatwiej jest przedłużyć umowy serwisowe i przeprowadzić pewne prace, aby utrzymać starsze systemy w sprawności przez kolejny rok, niż przechodzić przez proces zakupu i wdrożenia nowego oprogramowania. Pytanie brzmi: kiedy przedłużenie okresu wsparcia oprogramowania zaczyna kosztować więcej niż jego wymiana?

Koszty umów serwisowych zaczynają gwałtownie rosnąć po trzecim roku od zakończenia wsparcia producenta. W czwartym i piątym roku można już najczęściej zaobserwować dwucyfrowy wzrost wydatków. W pewnych sytuacjach coroczny koszt wsparcia technicznego dla starszej wersji oprogramowania nadal może być jednak niższy niż wymiana tego oprogramowania na nowsze. Ponoszone wydatki mogą być odczuwalne w budżecie, ale same w sobie nie są na tyle bolesne, aby wymusić modernizację infrastruktury IT już w pierwszym roku. Jeżeli jednak zsumuje się koszty przedłużania wsparcia dla starszych systemów w ciągu kilku lat, kwoty okazują się zatrważające – i tu tkwi prawdziwe wyzwanie. Często patrzymy na sprawy tylko w kategoriach tego lub następnego roku, co sprawia, że łatwo przeoczyć szerszy obraz, jeżeli chodzi o rzeczywiste wydatki na umowy serwisowe.

ELevate odpowiedzią na ten problem

ELevate to projekt, którego celem jest zapewnienie możliwości migracji z CentOS 7 do głównych wersji dystrybucji opartych na RHEL 8.x. Łączy on framework Leapp firmy Red Hat z biblioteką i usługą stworzoną przez społeczność, zawierającą wymagany do migracji zestaw metadanych. Projekt ELevate umożliwia łatwą migrację z CentOS 7.9 do EuroLinux 8 bez zmian zarówno aplikacji, jak i danych.

Implementacja

Migracja jest szybka, bezproblemowa i wykonywana automatycznie in-place. W ramach migracji wymagane są minimum 2 restarty (w zależności od obecności SELinux). Zgodnie z dobrymi praktykami, zaleca się wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej instalacji systemu CentOS 7.9.

W przypadku korzystania z oprogramowania do wirtualizacji VMware, należy w ustawieniach maszyny wirtualnej w VMware usunąć istniejące urządzenie dyskowe SCSI. Następnie trzeba dodać urządzenie typu IDE oraz wskazać mu istniejący wirtualny dysk, który był używany przez maszynę wirtualną – zwykle będzie to plik <nazwa maszyny wirtualnej>.vmdk. 

Migracja sprowadza się do wykonania w systemie CentOS 7.9 następujących komend:

sudo yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el7.noarch.rpm
sudo yum install -y leapp-upgrade leapp-data-eurolinux
sudo leapp preupgrade
sudo rmmod pata_acpi floppy mptbase mptscsih mptspi
echo PermitRootLogin no | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i '[email protected] [email protected] [email protected]' /etc/ssh/sshd_config
sudo leapp answer --section remove_pam_pkcs11_module_check.confirm=True
sudo leapp upgrade
sudo reboot

Następnie należy zaczekać, aż automatycznie zostanie podniesiona wersja systemu CentOS 7.9 do EuroLinux 8. Cały proces przedstawiony został na poniższym filmie.

Podsumowanie

Modernizacja infrastruktury informatycznej nie tylko eliminuje prace konieczne do utrzymania starszych systemów, ale także zapewnia dodatkowe możliwości i funkcje automatyzacji, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą, jej wdrażanie i utrzymywanie. Są one zapewniane dzięki podniesieniu wersji systemu przy użyciu projektu ELevate.