Certyfikowany obraz EuroLinux 8.4 dostępny na AWS

EuroLinux publicznie dostepny w chmurze AWS

Od 3 września 2021 EuroLinux 8.4 jest ogólnodostępny także w chmurze AWS.

Jest to oficjalne AMI (Amazon Machine Image), które przeszło proces weryfikacji/certyfikacji ze strony Amazon Web Services. Powszechna dostępność EuroLinux bezpośrednio w chmurze AWS znacznie ułatwia możliwości korzystania z systemu. Nie zachodzi już potrzeba ręcznego importowania do chmury AMI dostępnych w Portalu Klienta EuroLinux. Dlatego też, zgodnie z procedurą, obrazy te zostaną wycofane w tym portalu.

EuroLinux 8.4 AMI obsługuje między innymi ENA, czyli Elastic Network Adapter, pozwalając na zauważalne zwiększenie przepływów i ogólnej wydajności interfejsów sieciowych.
W celu zwiększenia kompatybilności z innymi środowiskami chmurowymi używany jest standardowy użytkownik `cloud-user`. Fakt ten docenią szczególnie organizacje posiadające środowiska multi-cloud.

Obraz AMI EuroLinux 8.4 ma domyślnie włączone repozytorium dodatkowe EPEL, skąd czerpie między innymi DKMS – mechanizm automatycznie przebudowujący moduły jądra takie jak ENA.