EuroLinux dostarczył serwery aplikacji EuroAP dla Centralnego Ośrodka Informatyki

EuroLinux dostarczył serwery aplikacji EuroAP dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Z przyjemnością informujemy, że firma EuroLinux podpisała umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) i dostarczyła na potrzeby Rejestru Dokumentów Publicznych serwery aplikacji EuroAP w liczbie 64 rdzenie wraz z EuroSSO oraz z usługą wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy. EuroLinux spełnił wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył najkorzystniejszą ofertę i wygrał przetarg nieograniczony, zdobywając maksymalną liczbę punktów.

Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować projekt dostawy dwóch naszych rozwiązań – EuroAP oraz EuroSSO – dla kluczowego klienta w sektorze publicznym. Jest to korzystne, gdy krajowa firma bierze udział w tworzeniu i rozwijaniu polskiej publicznej infrastruktury teleinformatycznej. Wygrana w postępowaniu przetargowym potwierdza, że skutecznie potrafimy zastępować produkty zachodnich korporacji rozwiązaniami tożsamymi, w dodatku oferując je taniej – mówi Jerzy Baranowski, Prezes Zarządu EuroLinux.

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) to największa w kraju instytucja gospodarki budżetowej, realizująca projekty IT dla sektora publicznego. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji najważniejszych państwowych systemów teleinformatycznych oraz zapewnienie im prawidłowego funkcjonowania.