EuroModeler – nowy moduł platformy EuroDB

euromodeler

Mówi się, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Informatycy, a zwłaszcza „linuksiarze”, do których zresztą sam należę, często zapominają o sile aplikacji graficznych, wychwalając interfejsy tekstowe. Niemniej istnieją zastosowania, w których możliwość zobaczenia problemu z wyższego poziomu zdecydowanie ułatwia dotarcie do jego istoty. Taką aplikacją jest najnowszy moduł platformy bazodanowej EuroDB – EuroModeler. Jest on wiodącym na rynku narzędziem CASE (ang. Computer Aided Software Engineering) pozwalającym na graficzne projektowanie baz danych.

EuroModeler został stworzony z myślą o projektantach baz danych, administratorach oraz deweloperach. Pozwala w wydajny sposób modelować bazy danych za pomocą diagramów związków encji (ang. Entity-Relationship Diagram). W telegraficznym skrócie – jest to technika polegająca na modelowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi obiektami dziedziny problemu, który staramy się opisać. Jest ona szczególnie przydatna przy tworzeniu relacyjnych baz danych właśnie ze względu na relacyjny aspekt. Przejdźmy jednak do odpowiedzi na pytanie – kto zyskuje na włączeniu EuroModelera w proces rozwoju oprogramowania?

euromodeler

Projektowanie bazy danych

Projektanci mogą stworzyć przejrzysty model danych, który pozwala na szybkie zrozumienie modelowanej dziedziny i połączeń, które w niej występują. Widok projektowania w EuroModelerze wspiera proces tworzenia graficznej reprezentacji oraz ułatwia zrozumienie i stworzenie odpowiednich dla danego problemu abstrakcji w oparciu o dostępne w Postgresie obiekty. Co najważniejsze, diagramy można później automatycznie przekształcić do postaci kodu SQL, zgodnego z oficjalnymi wydaniami PostgreSQL, gotowego do wykorzystania przy wdrożeniu.

Jest to szczególnie istotne dla deweloperów, ponieważ pozwala w znaczącym stopniu zaoszczędzić czas wytwarzania potrzebny na ręczne odtwarzanie kodu SQL z modelu stworzonego przez projektantów.

Co więcej, graficzna reprezentacja modelu danych stworzona przy pomocy EuroModelera może stanowić także cenną dokumentację służącą deweloperom podczas pisania kodu aplikacji komunikującej się z bazą danych. Pliki EuroModelera można wykorzystać również jako tzw. single source of truth. Dzięki czemu diagram wyeksportowany do pliku graficznego zawsze będzie odzwierciedlać aktualny stan bazy danych, co znacząco podnosi jakość dokumentacji oraz zmniejsza czas potrzebny na jej utrzymywanie.

Administracja bazą danych

Dla administratorów cenną funkcjonalnością jest możliwość importu istniejącej bazy danych. Dzięki temu można w łatwy sposób stworzyć reprezentację graficzną dla już istniejących projektów oraz wzbogacić ich dokumentację.

Po wstępnym wyczyszczeniu rozłożenia połączeń między tabelami na przestrzeni roboczej – co można zrobić, korzystając z ułatwień wbudowanych w aplikację (istnieje możliwość automatycznego rozłożenia obiektów na kilka sposobów) – graficzna reprezentacja bazy może pogłębić zrozumienie związków pomiędzy jej poszczególnymi elementami. Doświadczony administrator korzystający z EuroModelera w połączeniu z innymi narzędziami EuroDB, takimi jak Analizator Logów i Analizator Statystyk, może łatwo zidentyfikować brakujące indeksy lub niewydajne zapytania, a także potencjalne problemy związane z modelem danych.

sql-execution

Korzystając z widoku zarządzania, można również wykonywać proste zadania administracyjne, które wymagają połączenia do bazy danych. Dzięki podglądowi hierarchii obiektów w istniejącej bazie można szybko i łatwo zarządzać znajdującymi się w niej obiektami. Ponadto, ze względu na brak konieczności przełączania się między aplikacjami EuroModeler podnosi produktywność użytkownika.

Intuicyjny interfejs, który dostosowuje się do preferencji użytkownika oraz bogata dokumentacja firmy EuroLinux (ponad stustronicowa Instrukcja Użytkownika przygotowana przez naszych inżynierów) pozwalają na łatwe i wydajne korzystanie z EuroModelera.

Podsumowanie

EuroModeler oferuje różne tryby działania, zarówno na etapie tworzenia, jak i użytkowania bazy danych. Ułatwia i usprawnia pracę developerom i administratorom na różnych etapach cyklu rozwoju oprogramowania. W kolejnych artykułach przybliżymy, jak można wykorzystać ten produkt w codziennej pracy.

EuroModeler część pierwsza ten materiał
EuroModeler część druga