Pierwszy raz z serwerem aplikacji EuroAP

serwer aplikacji EuroAP

Dziś zademonstrujemy, jak zacząć korzystać z EuroAP i pokrewnych platform aplikacyjnych, takich jak Wildfly® czy JBoss® EAP. W tym poradniku zainstalujemy EuroAP, pokażemy, jak je uruchomić, jak dodać użytkownika oraz przedstawimy, jak wygląda graficzna konsola administratora.

Serwer aplikacji EuroAP udostępniany jest w formie archiwum zip. Zatem rozpakowujemy je swoim ulubionym managerem archiwów. U mnie jest to polecenie unzip:

/demo > unzip EuroAP-7.2.0.zip

W ten sposób powstał nam folder EuroAP-7.2. Tak oto zainstalowaliśmy EuroAP. Zawartość platformy prezentuje się następująco:

/demo > ls EuroAP-7.2                               
appclient/ bin/ docs/ domain/ EuroAP_EULA.txt jboss-modules.jar LICENSE.txt  modules/ standalone/ version.txt welcome-content/

Przechodzimy do folderu bin/, ponieważ tam znajdują się skrypty pozwalające uruchomić nasz serwer aplikacji.

Uruchamianie serwera aplikacji EuroAP

Jak widać, folder bin/ zawiera wiele skryptów. Każdy dostępny jest w formacie .sh, .bat, .ps1, gdyż EuroAP sprawdza się doskonale zarówno na Linuksach, jak i na Windowsach. Ja korzystam oczywiście ze sprawdzonego systemu Linux klasy Enterprise, czyli EuroLinuksa ;-) Dla nas ważne będą tylko pliki .sh i .conf, ale oczywiście tak samo działają skrypty uruchamiane na Windowsie.

/demo/EuroAP-7.2 > ls bin/ 
add-user.bat     common.ps1    jboss-cli.bat         jdr.sh*       vault.sh*
add-user.properties common.sh*    jboss-cli-logging.properties launcher.jar     wildfly-elytron-tool.jar
add-user.ps1     domain.bat    jboss-cli.ps1         product.conf     wsconsume.bat
add-user.sh*     domain.conf    jboss-cli.sh*         service.bat     wsconsume.ps1
appclient.bat    domain.conf.bat  jboss-cli.xml         standalone.bat    wsconsume.sh*
appclient.conf    domain.conf.ps1  jboss-server-migration.bat  standalone.conf   wsprovide.bat
appclient.conf.bat  domain.ps1    jboss-server-migration.sh*  standalone.conf.bat wsprovide.ps1
appclient.conf.ps1  domain.sh*    jconsole.bat         standalone.conf.ps1 wsprovide.sh*
appclient.ps1    elytron-tool.bat jconsole.ps1         standalone.ps1
appclient.sh*    elytron-tool.ps1 jconsole.sh*         standalone.sh*
client/       elytron-tool.sh* jdr.bat            vault.bat
common.bat      init.d/      jdr.ps1            vault.ps1

Aby uruchomić EuroAP, możemy odpalić po prostu skrypt standalone.sh:

/demo/EuroAP-7.2 > cd bin
/demo/EuroAP-7.2/bin > ./standalone.sh

EuroAP, jak każdy szanujący się system, poda kilka informacji, jak to pracowicie budzi się do życia i w mgnieniu oka ukaże nam się komunikat:

08:15:35,252 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0060: Http management interface listening on http://127.0.0.1:9990/management
08:15:35,252 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0051: Admin console listening on http://127.0.0.1:9990
08:15:35,252 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0025: EuroAP 7.2.0.GA (WildFly Core 6.0.11.Final-redhat-00001) started in 2658ms - Started 306 of 527 services (321 services are lazy, passive or on-demand)

Ostatnia linijka informuje nas, że platforma EuroAP już w pełni wystartowała. Uruchomiła przy tym 306 serwisów z 527 dostępnych. Przy czym 321 jest leniwych, pasywnych albo na żądanie. Co to dokładnie oznacza, opiszemy w kolejnym artykule.

Pierwsze dwie linijki informują o tym, że dostępne mamy dwa interfejsy do zarządzania – http oraz graficzną konsolę administratora. Na początek przyjemniej i łatwiej będzie nam klikać. Zatem w przeglądarce wpisujemy http://127.0.0.1:9990.

EuroAP error index

Naszym oczom ukazuje się błąd. Nie jesteśmy w stanie się zalogować, ponieważ nie istnieje jeszcze żaden użytkownik.

Dodawanie użytkownika

Zgodnie z opisem na stronie błędu uruchamiamy skrypt add-user.sh. Ma on formę zarówno interaktywną, jak i wsadową. Możemy wpisać po prostu ./add-user.sh UZYTKOWNIK HASLO albo samo ./add-user.sh i przejść przez interaktywne menu.

Możliwie najkrócej:

/demo/EuroAP-7.2/bin > ./add-user.sh admin2 admin2123
Added user 'admin2' to file '/demo/EuroAP-7.2/standalone/configuration/mgmt-users.properties'
Added user 'admin2' to file '/demo/EuroAP-7.2/domain/configuration/mgmt-users.properties'

Hasło w trybie wsadowym jest podawane zupełnie gołe. Zatem użycie tego w ten sposób jest niezalecane, szczególnie w systemach współdzielonych.

Interaktywna forma skryptu zapyta nas o to, jakiego typu użytkownika chcemy dodać:
„Management User” czy „Application User”.

„Management User” – użytkownik zarządzania. Jak sama nazwa wskazuje, jest użytkownikiem, który ma uprawnienia pozwalające na zarządzanie danym serwerem aplikacji zarówno w graficznej konsoli, jak i przez CLI. Jest jak root w systemie Linux. Domyślnie korzysta z dziedziny „ManagementRealm”.

„Applikation User” – użytkownik aplikacji. Nie ma specjalnych przywilejów, domyślnie korzysta z dziedziny „ApplicationRealm”.

Użytkownik zarządzania jest dla EuroAP, a użytkownik aplikacji jest dla aplikacji, która na tym serwerze jest uruchomiona. Ponadto skrypt zada nam pytanie, czy chcemy dodać użytkownika do grupy – domyślnie zostawiamy puste.

Zada również inne ciekawe pytanie: „Is this new user going to be used for one AS process to connect to another AS process?” (pl. Czy nowy użytkownik będzie używany przez jeden proces serwera aplikacji (AS), aby połączyć się z innym procesem serwera aplikacji?). Czyli na przykład, czy będzie używany do komunikacji między węzłami domeny. Gdy odpowiemy na to pytanie pozytywnie, to dostaniemy wartość <secret value="WARTOŚĆJAKAŚSEKRETNA"> z informacją, aby wpisać ją w odpowiednie miejsce w konfiguracji.

Oczywiście za pomocą skryptu możemy skonfigurować to wszystko, o co zapyta nas interaktywna forma. Potrzebne przełączniki uzyskamy za pomocą: ./add-user.sh --help.

Graficzna konsola administratora

Gdy już mamy użytkownika, możemy zalogować się do konsoli administratora. (Klikamy „Try again” na ekranie błędu. Wyskakuje nam okienko do logowania). Po zalogowaniu widzimy konsolę EuroAP (w zależności od wersji może się delikatnie różnić):

EuroAP console index

U góry mamy zakładki umożliwiające w łatwy i przystępny (nawet dla laika w świecie serwerów aplikacyjnych) sposób wykonać kluczowe operacje:

 • [Deplyments] wdrożenie i zarządzanie wdrożonymi już paczkami
 • [Configuration] konfiguracja platformy aplikacyjnej, w tym poszczególnych podsystemów, interfejsów, przypisanie gniazd sieciowych (ang. socket binding)
 • [Runtime] podglądanie systemu w trakcie pracy
 • [Patching] aplikowanie łatek
 • [Access Control] zarządzanie dostępem.

EuroAP config

Zachęcam do poklikania :)

Wyłączanie serwera aplikacji

Po skończonej zabawie serwer aplikacji możemy wyłączyć na dwa sposoby. Pierwszy: w terminalu, w którym uruchomiliśmy skrypt, możemy go przerwać, wysyłając sygnał SIGINT, czyli po prostu naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C. Drugi sposób to podłączenie się do CLI i wywołanie komendy shutdown. Jest szczególnie użyteczny, gdy uruchomiliśmy serwer w tle.

/demo/EuroAP-7.2/bin > ./jboss-cli.sh --connect
[standalone@localhost:9990 /] shutdown
[disconnected /]

Podsumowanie

Jak widać, zainstalowanie i uruchomienie serwera aplikacji EuroAP jest banalnie proste i przyjemne, a większość rzeczy możemy wyklikać dzięki intuicyjnej graficznej konsoli administratora.