EuroLinux 8.5 dla ARM64 wydany w wersji GA

21.01.2022 Wydania arm eurolinux
EuroLinux 8.5 ARM 64 GA released
Nowy 2022 rok zaczynamy wydaniem wersji ogólnodostępnej (GA – ang. General Availability) systemu EuroLinux 8.5 dla architektury ARM64 (aarch64). Dla społeczności EuroLinux oraz naszych klientów jest to kolejny milowy krok w szerokiej adaptacji tej architektury. Jest on także istotny w rozwoju naszych procesów wytwórczych.