Obsługa maszyn Vagranta przez Ansible

EuroLinux Obsługa maszyn Vagranta przez Ansible
Automatyzacja i prototypowanie nie są zadaniami trywialnymi, zwłaszcza gdy mowa o zaawansowanych czynnikach. Dlatego w tym artykule pokażemy, jak wykonać prototyp prostej infrastruktury oraz zautomatyzować jej wdrożenie za pomocą współpracujących ze sobą narzędzi Vagrant i Ansible.

Automatyzacja – dobre praktyki

Automatyzacja Dobre praktyki
W artykule Automatyzacja z lotu ptaka pisaliśmy o istocie automatyzacji. Z kolei tekst dzisiejszy prezentuje szereg dobrych praktyk i w ten sposób opowiada na pytanie „jak automatyzować?”. Podzieliliśmy je na dwie grupy: ogólne oraz związane ze środowiskami deweloperskimi.