EuroLinux 9.0 wydany 

EuroLinux 9.0
Wydaliśmy wersję 9.0 systemu operacyjnego EuroLinux. Wydanie to skupia się na dostarczeniu usprawnionych domyślnych polityk kryptograficznych, jądra 5.14, graficznego interfejsu zarządzania przez panel webowy oraz usprawnień związanych z chmurą, wirtualizacją i konteneryzacją. „Dziewiątka” wprowadza też dużą aktualizację w postaci środowiska graficznego GNOME 40.

EuroLinux 8.6 wydany 

EuroLinux 8.6 wydany 
W EuroLinux 8.6 dodano m.in. nową wersję PHP i Perla, bezpieczną wersję log4j, zaktualizowano popularne stosy kompilatorów dla języków C/C++, Go i Rust. Do pakietu testującego jądro Linux czasu rzeczywistego – rteval – dodano możliwość określenia wartości progowej w mikrosekundach.

Filtrowanie ruchu w EuroLinux 8 – firewalld

09.05.2022 / Trochę teorii / eurolinux
Filtrowanie ruchu w EuroLinux 8 – firewalld
Zapora sieciowa zapewnia ochronę systemom szerokiej dostępności. Umożliwia precyzyjne ustalenie zaufania, a co za tym idzie kontroli dostępu w kontekście sieci, w obrębie domen. Dziś omówimy koncepty i działanie filtra ruchu sieciowego w EuroLinux 8 – firewalld.

EuroLinux 8.6 beta wydany 

EuroLinux 8.6 beta
Wydaliśmy wersję 8.6 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się na wsparciu dla nowoczesnych technologii bezpieczeństwa programów, jak OpenSSL 3.0, weryfikacja wersji polityk SELinuxa i aktualizacja algorytmów haszujących.

openQA – czyli jak testujemy system EuroLinux

14.03.2022 / Dobre praktyki / eurolinux / linux
openQA – jak testujemy system EuroLinux
Jednym z elementów łańcucha testów systemu EuroLinux jest oprogramowanie openQA. To zautomatyzowane narzędzie testowe, które pozwala na kompleksową analizę całego procesu instalacji systemu operacyjnego, jak również na wizualne testy poszczególnych aplikacji. W tym artykule pokażemy, jak z niego korzystamy.

EuroLinux 9.0 beta wydany

EuroLinux 9 beta
1 marca 2022 r. udostępniliśmy wersję 9.0 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszym wydaniem upstream. W tym wydaniu skoncentrowaliśmy się na dostarczeniu najbardziej przyjaznej dla programistów platformy w całej rodzinie systemów zbudowanych na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®, którą od tej pory będziemy nazywać rodziną Enterprise Linux.

EuroLinux 9 – nadchodzi nowa epoka

EuroLinux 9
Prace nad wersją 9 systemu EuroLinux są bardzo zaawansowane. Nadszedł więc czas, aby przekazać więcej informacji na temat tego systemu. Bazuje on, tak jak poprzednik, na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux® i jest z nim zgodny 1:1. Nowa wersja dostarcza szereg usprawnień i nowych funkcjonalności względem wydania 8.

EuroLinux 8.5 dla ARM64 wydany w wersji GA

EuroLinux 8.5 ARM 64 GA released
Nowy 2022 rok zaczynamy wydaniem wersji ogólnodostępnej (GA – ang. General Availability) systemu EuroLinux 8.5 dla architektury ARM64 (aarch64). Dla społeczności EuroLinux oraz naszych klientów jest to kolejny milowy krok w szerokiej adaptacji tej architektury. Jest on także istotny w rozwoju naszych procesów wytwórczych.

Migracja z CentOS do EuroLinux

03.01.2022 / Linux / eurolinux
Migracja z CentOS do EuroLinux
Dla użytkowników systemów CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, AlmaLinux oraz Rocky Linux, przygotowaliśmy i udostępniliśmy publicznie uniwersalny skrypt, który automatyzuje proces migracji z tych systemów do najnowszej wersji EuroLinux. Zobacz, jak wygląda proces na podstawie migracji z systemu CentOS do EuroLinux.

REST API (RESTful) działające na systemie klasy Enterprise

27.12.2021 / Trochę teorii / eurolinux
REST API (RESTful) działające na systemie klasy Enterprise
W tym artykule pokażemy, jak w prosty sposób wdrożyć aplikację webową opartą o mikrostrukturę flask, przy wykorzystaniu Apache HTTP Server. Flask jest prostym webowym frameworkiem, często nazywanym micro frameworkiem przez swoją lekkość i prostotę. Apache jest prostym w obsłudze, szeroko stosowanym serwerem HTTP.

Źródła systemu EuroLinux oraz jego archiwalne wersje dostępne w vault.cdn.euro-linux.com

Źródła systemu EuroLinux dostępne w Vault
3 grudnia 2021 zintegrowaliśmy potoki wytwarzania EuroLinuksa z automatyczną synchronizacją źródeł na publicznym serwisie WWW. Od teraz źródła systemu są ogólnodostępne w formacie Source RPM. Teraz, przy zachowaniu wymogów licencyjnych, możemy w jeszcze większym stopniu angażować społeczność w proces przebudowy i zdobywania doświadczeń z systemem.