EuroLinux

EuroAP to bogactwo gotowych komponentów i elastyczność konfiguracji

EuroAP jest platformą middleware opartą o otwarte standardy. W naszej ofercie posiadamy dwie wiodące wersje – EuroAP 6.x zgodny ze specyfikacją Java™ EE 6 oraz EuroAP 7.x  zgodny ze specyfikacją Java™ EE 7.

EuroAP ma budowę modułową, dzięki czemu jest niezwykle elastyczne. Użytkownik może wybrać predefiniowane zestawy komponentów (profile) lub stworzyć swój własny – wyjątkowy, uszyty na miarę swoich aplikacji. Poniżej znajduje się lista komponentów dostępnych w EuroAP. Użytkownik nie musi się ograniczać jedynie do nich, może swobodnie dodawać swoje własne moduły.

Komplementy EuroAP i ich zastosowanie:
 • Wildfly Core – tworzy rdzeń działania EuroAP. To jemu zawdzięczamy CLI (Command Line Interface, który pozwala np. na automatyzację współpracy z EuroAP), modułowe ładowanie klas, a także zunifikowane zarządzanie EuroAP nawet w trybie Domain.
 • JBoss® Management Console (HAL) – graficzna konsola do zarządzania EuroAP zarówno w trybie standalone, jak i domain. Z jej poziomu możemy intuicyjnie i wygodnie zaaplikować łatkę na serwer, zarządzać wdrożeniami czy kontrolą dostępu, a także podejrzeć jak się ma serwer, gdy jest już uruchomiony (w „runtime”).
 • ActiveMQ Artemis – implementacja standardu Java™ Message Service 2.0. Jest to kod HornetQ przekazany zespołowi Apache ActiveMQ. Odznacza się doskonałą wydajnością. W EuroAP/JBoss® EAP obecna od wersji 7.
 • WELD – referencyjna implementacja CDI (Contex and Dependency Injection) dla Javy™ EE. Zapewnia wstrzykiwanie zależności oraz zarządzanie cyklem życia.
 • Undertow – serwer webowy, który zastąpił w EuroAP 7, JBoss® Web Server. Undertow wspiera wymagania Javy™ EE 7, takie jak: gniazda sieciowe (web sockets), HTTP/2 czy json-p. Ponadto zawiera wiele ulepszeń m.in.: kontener sieciowy NIO, balansowanie obciążenia, redukcja portów HTTP (EuroAP 7 używa tylko dwóch – 9990 i 8080) czy zarządzanie sesją.
 • WildFly Elytron – projekt, który docelowo ma zastąpić PicketBox i JAAS, w EuroAP obecny od wersji 7.1. Jego główną zaletą jest to, że jest jednolitym frameworkiem, który zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla samego serwera aplikacji, jak i aplikacji na nim zainstalowanych. Dzięki swej architekturze – składa się z wielu małych komponentów – można go łatwo dostosować do swoich potrzeb. Można wymieniać domyślne komponenty na inne implementacje, nawet swoje własne. Dodatkowo wewnątrz serwera różne komponenty są traktowane jako zdolności (capabilities), dzięki czemu można je między sobą mieszać i łączyć.
 • PicketBox – zestaw komponentów (PicketBox, PicketBox Commons, Picketlink Federation) zapewniający bezpieczeństwo w EuoAP 6x. W wersji 7 jest obecny dla podtrzymania kompatybilności, zaleca się użycie Elytron.
 • mod_cluster – load-balancer bazujący na httpd. Potrafi zmieniać swoją konfigurację dynamicznie. Obok standardowych kanałów komunikacyjnych używanych do przekazywania żądania od httpd do odpowiednich węzłów serwera aplikacji, używa dodatkowego kanału dla informacji zwrotnych, dzięki którym potrafi z pewną inteligencją równoważyć obciążenie i reagować na zmiany w trakcie życia aplikacji.
 • JBoss® XNIO – alternatywa dla NIO, zapewniająca m.in. API umożliwiające łączenie blokujących i nieblokujących operacji, nawet wewnątrz jednego kanału.
 • Hibernate – framework dla środowiska Java™ służący do mapowania obiektów Javy™ na relacyjną bazę danych i odwrotnie (ORM – Object-relational mapping). W EuroAP standardowo mamy dostępne komponenty: Hibernate Core, Hibernate Infinispan (2LC), Hibernate Envers, Hibernate Validator, Hibernate JPA 2.0 API.
 • Infinispan – rozproszony magazyn przechowujący w pamięci operacyjnej dane w postaci pary klucz-wartość. Najczęściej, tak jak w EuroAP, jest używany jako cache.
 • IronJacamar (JCA 1.7) – implementuje Java EE Connector Architecture 1.7, która definiuje, jak System Informacji Przedsiębiorstwa (Enterprise Information System) ma się integrować z Java™ EE. Innymi słowy, jak np. bazy danych lub systemy przesyłania komunikatów (messaging systems) mają się komunikować z serwerem aplikacji.
 • JGroups – komplet narzędzi umożliwiający niezawodne przesyłanie komunikatów (messaging). Przede wszystkim umożliwia zarządzaniem klasterem (tworzenie, niszczenie, łączenie i opuszczanie klastrów, wykrywanie i informowanie o tym, że węzeł zepsuł się/dołączył/opuścił klaster), a także wysyłanie i odbieranie komunikatów punk-do-punktu oraz punkt-do-wielu-punktów, czyli umożliwia wysyłanie komunikatu między węzłami, a także pomiędzy węzłem, a klastrem.
 • JBoss® Transactions (Narayana) – manager transakcji, zapewnia wsparcie dla aplikacji używających protokołów transakcyjnych np.: JTA, JTS, Web-Service Transations czy Rest Transations.
 • JBoss® EJB – wsparcie dla Enterprise Java™ Beans (EJB) 3.0, realizowane w EuroAP przez komponenty: JBoss® EJB Client i JBoss® EJB3 EXT API.
 • JBoss® WS – framework serwisów webowych, który dostarcza wszelkich serwisów koniecznych do zapewnienia zgodności z Java™ EE 7. Komponenty obecne w EuroAP od razu po wyjęciu z pudełka to: JBoss® WS API, JBoss® WS SPI, JBoss® WS Common, JBoss® WS Common Tools, JBoss® WS-CXF . Ostatni z wymienionych komponentów zapewnia doskonałą integrację z Apache® CXF.
 • JBoss® VFS – komponent odpowiedzialny za Wirtualny System Plików (Virtual File System) używany przez framework do wdrożeń. Dzięki niemu każda wdrożona aplikacja jest widoczna jako hierarchiczny system pliku, który można tylko odczytać (read-only), niezależnie od tego, czy w rzeczywistości aplikacja jest spakowana, czy nie.
 • JBoss® Marshalling – dostarcza API do serializowania, zawiera udoskonalenia względem standardowego API, jednocześnie pozostając w pełni kompatybilne z java.io
 • JBoss® Logging – komponent odpowiadający za logowanie w EuroAP.
 • Apache® CXF – framework wspierający programistów w budowaniu serwisów sieciowych. Zapewnia m.in. jasną separację frontendowej części kodu np. JAX-RS lub JAX-WS od logiki biznesowej czy też łatwość i prostotę tworzenia nowych klientów i punktów końcowych(endpoints).
 • JBeret – dostarcza wsparcie dla przetwarzania wsadowego w środowisku Java™ EE.
 • EuroAP zawiera też wiele bibliotek bezpośrednio wspierających budowanie WebSerwisów, jak: RestEasy, JAXB, Xalan czy Xerces
Menu
+48 22 243 22 33
close slider