Euro Application Platform (EuroAP) to nowoczesny, wydajny, szybki i elastyczny serwer aplikacyjny. EuroAP służy do uruchamiania aplikacji Java™. Może być używany na każdym systemie operacyjnym obsługującym język Java™. Zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo klasy Enterprise. Doskonale sprawdza się w każdym środowisku, także o znaczeniu krytycznym.

Serwer aplikacji to oprogramowanie pośredniczące (ang.middleware), które znajduje się pomiędzy systemem operacyjnym a działającymi na nim aplikacjami (Java™). Umożliwia komunikację między różnymi aplikacjami/usługami czy systemami oraz zarządzanie danymi, stanowiąc ukrytą warstwę translacyjną.

EuroAP jako serwer aplikacji zawiera ponad 500 komponentów, łącząc złożone środowiska w jedną spójną całość. Zapewnia m.in. klastrowanie oraz mechanizmy wysokiej dostępności, umożliwia rozkładanie obciążenia oraz funkcje rozpraszania. Oferuje najwyższą dostępną na rynku jakość i stabilność klasy Enterprise, dzięki temu jest odpowiedni do pracy w złożonych i wymagających środowiskach.

Korzystanie z EuroAP jest proste. Wystarczy zainstalować oprogramowanie na serwerze aplikacji, aby stało się ono dostępne dla użytkownika. Klient (użytkownik końcowy) może, na przykład za pomocą przeglądarki wysłać żądanie do aplikacji, a serwer aplikacji uruchomi logikę aplikacji i zwróci odpowiedź do klienta. Co istotne, całość operacji odbywa się na serwerze należącym do organizacji, która udostępnia daną aplikację.

EuroAP ułatwia także pracę developerom Java™. Upraszcza rozwój aplikacji, pozwalając na płynne połączenie użytkownika z backendem, co znacznie zwiększa produktywność administratorów i developerów. To z kolei znacząco wpływa na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury.

Aktualnie wspierane wersje EuroAP to: 7.x oraz 6.x.

EuroAP zapewnia wysoką jakość oraz funkcjonalności klasy Enterprise:

EuroAP

Zalety EuroAP

EuroAP dostarcza bogaty zestaw komponentów, pozwalając na oddzielenie logiki biznesowej od serwisów zapewniających m.in. bezpieczeństwo, zarządzanie transakcjami, skalowalność, czy dostęp do baz danych. Deweloperzy mogą oddelegować te zadania do EuroAP i skupić się na dostarczaniu unikalnej wartości swoim klientom. Dodatkowo dzięki potężnemu interfejsowi CLI można z łatwością zautomatyzować każde działanie.

Serwer aplikacyjny EuroAP oferuje pełne wsparcie dla Java™ EE oraz łatwość wdrażania niezależnie od środowiska. Doskonale sprawdza się zarówno na maszynach fizycznych, środowiskach wirtualnych, jak i w chmurach prywatnych oraz hybrydowych. Umożliwia szybkie dostarczanie usług oraz elastyczność, co skutkuje niższymi kosztami wdrożenia i zarządzania, łatwym skalowaniem i prostotą konfiguracji. EuroAP zawiera także graficzny interfejs użytkownika, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z niego.

Główna strona interfejsu graficznego EuroAP

Cechy EuroAP

EuroAP posiada wiele cech i funkcjonalności (wymienionych wyżej) świadczących o jego przeznaczeniu do warunków korporacyjnych, a także jego wszechstronności i łatwości użytkowania:

Obsługa za pomocą interfejsu graficznego oraz CLI

EuroAP, oprócz graficznej konsoli zarządzającej, zawiera niezwykle rozbudowaną linię komend (Command Line Interface, CLI) całkowicie automatyzującą proces konfiguracji naszego serwera. Ręczna edycja plików XML nie jest już potrzebna. Ta funkcjonalność daje dodatkowe możliwości, dzięki którym możemy pisać skrypty i automatyzować zadania.

Modularna architektura

EuroAP został zbudowany w oparciu o modularną architekturę middleware gotową do zastosowania w rozwiązaniach chmurowych. Pozwala na aktywowanie serwisów na żądanie (On Demand), przyspieszając proces startu serwera oraz zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby systemu np. pamięć.

Dwa tryby pracy

Rozwiązanie dostarcza możliwość pracy w dwóch trybach: Domain i Standalone:
- tryb Standalone reprezentuje pojedynczą instancję serwera działającą na pojedynczej maszynie Java™
- tryb Domain pozwala na zarządzanie wieloma instancjami EuroAP z jednego miejsca.

Wspiera liczne frameworki

Rozbudowane API i narzędzia dla deweloperów umożliwiają sprawne budowanie szybkich, bezpiecznych i wysoce skalowalnych aplikacji Java™ EE. Wśród wspieranych frameworków znajdują się m.in. Spring, Spring Web Flow, Spring WS, Spring Security, Hibernate, Arquillian, AngularJS, jQuery, jQuery Mobile, Google Web Toolkit (GWT).