EuroLinux

EuroAP to elastyczność, produktywność i automatyzacja

Platforma EuroAP umożliwia szybkie dostarczanie usług oraz olbrzymią elastyczność, co skutkuje niższymi kosztami wdrożenia i zarządzania, łatwym skalowaniem i prostotą konfiguracji.

Do produkcji EuroAP korzystamy z tego samego kodu źródłowego z którego zbudowano Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform. Jedyne różnice w kodzie związane są z brandowaniem produktów. Oznacza to pełną kompatybilność produktów na poziomie wykonywanego kodu Java™.

Nasz produkt zapewnia wysoką jakość oraz funkcjonalności klasy enterprise takie jak:
 • wysoka dostępność i klastrowanie
 • rozproszony cache w oparciu o projekt Infinispan
 • wbudowany messaging
 • transakcyjność
 • pełen stos usług internetowych dzięki projektowi Undertow.
Dodatkowo:
 • EuroAP jest zbudowany w oparciu modularną architekturę middleware gotową do zastosowania w rozwiązaniach chmurowych, która pozwala na aktywowanie serwisów, kiedy są potrzebne (On Demand) – przyspieszając proces startu serwera oraz zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby systemu np: pamięć;
 • EuroAP posiada bardzo funkcjonalną konsolę zarządzającą (management console) oraz niezwykle rozbudowaną linię komend (command line interface CLI) całkowicie automatyzującą proces konfiguracji naszego serwera. Ręczna edycja plików XML nie jest już potrzebna. Ta wspaniała funkcjonalność daje dodatkowe możliwości, dzięki którym możemy pisać skrypty i automatyzować zadania;
 • EuroAP dostarcza możliwość pracy w dwóch trybach: Domain i Standalone. Tryb Standalone reprezentuje pojedynczą instancję serwera działającą na pojedynczej maszynie Java™. Tryb Domain pozwala na zarządzanie wieloma instancjami EuroAP z jednego miejsca;
 • EuroAP zawiera rozbudowane API i frameworki dla deweloperów, dzięki czemu ułatwia budowanie szybkich, bezpiecznych i wysoce skalowalnych aplikacji Java™ EE.
Wśród wspieranych frameworków znajdują się:
 • Spring
 • Spring Web Flow
 • Spring WS
 • Spring Security
 • Hibernate
 • Arquillian
 • AngularJS
 • jQuery
 • jQuery Mobile
 • Google Web Toolkit (GWT).

EuroAP wspiera wszystkie profile Java™ EE, oferując elastyczność w każdym środowisku klienta – zarówno w jego centrum danych na maszynach fizycznych, środowiskach wirtualnych, jak i w chmurach prywatnych oraz hybrydowych.

Menu
+48 22 243 22 33
close slider