EuroAP jest platformą middleware opartą o otwarte standardy. W naszej ofercie posiadamy dwie wiodące wersje rozwiązania – EuroAP 6.x zgodna ze specyfikacją Java™ EE 6 oraz EuroAP 7.x zgodna ze specyfikacją Java™ EE 7 oraz Java™ EE 8.

EuroAP ma budowę modułową, dzięki czemu jest niezwykle elastyczne. Użytkownik może wybrać predefiniowane zestawy komponentów (profile) lub stworzyć swój własny – wyjątkowy, uszyty na miarę swoich aplikacji. Poniżej znajduje się lista komponentów dostępnych w EuroAP. Użytkownik nie musi się ograniczać jedynie do nich, może swobodnie dodawać swoje własne moduły.

Przykładowe komponenty obecne w EuroAP i ich zastosowanie:

Komponent(y) Opis
Rdzeń EuroAP Zapewnia CLI (Command Line Interface), modułowe ładowanie klas oraz zunifikowane zarządzanie EuroAP nawet w trybie domain.
Graficzna konsola zarządzająca (Management Console) Umożliwia aplikowanie łatek na serwer oraz zarządzanie wdrożeniami i kontrolą dostępu. Pozwala również podejrzeć, w jakiej kondycji jest uruchomiony serwer. Konsola funkcjonuje zarówno dla trybu standalone, jak i domain.
Moduł implementujący standard Java™ Message Service 2.0 Wyróżnia się doskonałą wydajnością. W EuroAP, podobnie jak w JBoss® EAP, obecny jest od wersji 7.
Moduł implementujący CDI (Context and Dependency Injection) dla Java™ EE Zapewnia wstrzykiwanie zależności.
Serwer webowy wspierający wymagania Java™ EE 7 Wspiera gniazda sieciowe (web sockets), HTTP/2 czy json-p. Zawiera wiele ulepszeń m.in.: kontener sieciowy NIO, balansowanie obciążenia, zarządzanie sesją, redukcja portów HTTP (EuroAP 7 używa dwóch – 9990 i 8080).
Jednolity framework zapewniający bezpieczeństwo Obejmuje zarówno sam serwer aplikacji, jak i zainstalowane na nim aplikacja. Dzięki swej architekturze – składa się z wielu małych komponentów – można go łatwo dostosować do swoich potrzeb. Umożliwia wymianę domyślnych komponentów na inne implementacje, także własne. Dodatkowo wewnątrz serwera różne komponenty są traktowane jako zdolności (capabilities), dzięki czemu można je między sobą mieszać i łączyć. W EuroAP obecny od wersji 7.1.
Zestaw komponentów zapewniający bezpieczeństwo w EuroAP 6x W wersji 7 jest obecny dla podtrzymania kompatybilności.
Moduł rozkładania ruchu (load-balancer) bazujący na httpd Obok standardowych kanałów komunikacyjnych używanych do przekazywania żądania od httpd do odpowiednich węzłów serwera aplikacji, używa dodatkowego kanału dla informacji zwrotnych, dzięki którym potrafi z pewną inteligencją równoważyć obciążenie i reagować na zmiany w trakcie życia aplikacji. Potrafi zmieniać swoją konfigurację dynamicznie.
Komponent alternatywny dla NIO Zapewnia m.in. API umożliwiające łączenie blokujących i nieblokujących operacji, nawet wewnątrz jednego kanału.
Framework dla środowiska Java™ Służący do mapowania obiektów Java™ na relacyjną bazę danych i odwrotnie (ORM – Object-Relational Mapping).
Rozproszony magazyn Przechowuje w pamięci operacyjnej dane w postaci pary klucz-wartość. Najczęściej jest używany jako cache.
Moduł implementujący Java™ EE Connector Architecture 1.7 Definiuje, jak System Informacji Przedsiębiorstwa (Enterprise Information System) ma się integrować z Java™ EE. Innymi słowy, jak np. bazy danych lub systemy przesyłania komunikatów (messaging systems) mają się komunikować z serwerem aplikacji.
Komplet narzędzi umożliwiający niezawodne przesyłanie komunikatów
(messeging)
Umożliwia zarządzanie klastrem (tworzenie, niszczenie, łączenie i opuszczanie klastrów, wykrywanie i informowanie o tym, że węzeł zepsuł się/dołączył/opuścił klaster) oraz umożliwia wysyłanie i odbieranie komunikatów punkt-do-punktu oraz punkt-do-wielu-punktów, czyli wysyłanie komunikatu między węzłami, a także pomiędzy węzłem a klastrem.
Manager transakcji Zapewnia wsparcie dla aplikacji używających protokołów transakcyjnych np.: JTA, JTS, Web-Service Transations czy Rest Transations.
Komponent wpierający Enterprise Java™ Beans (EJB) 3.0 Enterprise JavaBeans to składnik po stronie serwera, który hermetyzuje logikę biznesową aplikacji. Na przykład w aplikacji do kontroli zapasów, komponenty EJB mogą implementować logikę biznesową w metodach o nazwie checkInventoryLevel i orderProduct. Wywołując te metody, klienci mogą uzyskać dostęp do usług spisu udostępnianych przez aplikację.
Framework serwisów webowych Dostarcza wszelkich serwisów koniecznych do zapewnienia zgodności z Java™ EE 7. Komponenty obecne w EuroAP od razu po instalacji to: EuroWS API, EuroWS SPI, EuroWS Common, EuroWS Common Tools, EuroWS-CXF. Ostatni z wymienionych komponentów zapewnia doskonałą integrację z Apache® CXF.
Komponent odpowiedzialny za Wirtualny System Plików (Virtual File System) Dzięki niemu każda wdrożona aplikacja jest widoczna jako hierarchiczny system pliku, który można tylko odczytać (read-only), niezależnie od tego, czy w rzeczywistości aplikacja jest spakowana, czy nie.
Komponent dostarczający API do serializowania Zawiera udoskonalenia względem standardowego API, jednocześnie pozostając w pełni kompatybilnym z java.io.
Komponent odpowiadający za obsługę logów w EuroAP Pozwala na zaawansowane zarządzanie logami – ich poziomami i sposobami obsługi.
Framework wspierający programistów w budowaniu serwisów sieciowych Zapewnia m.in. jasną separację frontendowej części kodu np. JAX-RS lub JAX-WS od logiki biznesowej czy też łatwość i prostotę tworzenia nowych klientów i punktów końcowych (endpoints).

EuroAP zawiera też wiele bibliotek bezpośrednio wspierających budowanie WebSerwisów.