EuroDB to rozwiązanie bazodanowe klasy Enterprise, którego centralnym komponentem jest sprawdzony silnik PostgreSQL. Został on obudowany szeregiem zintegrowanych modularnych narzędzi, które rozszerzają jego możliwości, podnoszą efektywność zarządzania oraz analizy, a także bezpieczeństwo. Całość rozwiązania domyka profesjonalna asysta techniczna realizowana przez certyfikowanych architektów i inżynierów.

EuroDB składa się z następujących modułów:

Modułowe komponenty EuroDB znacznie rozszerzają możliwości silnika ponad te standardowo dostępne w PostgreSQL. Nad integralnością systemu czuwa instalator, który pozwala na instalację i uruchomienie poszczególnych modułów. Za jego pomocą można też doinstalować wybrane moduły także w późniejszym czasie.

Platforma EuroDB została zaprojektowana do obsługi najbardziej wymagających projektów.

- Jerzy Baranowski, CEO EuroLinux Sp. z o.o.

Silnik bazodanowy EuroDB znajduje się w katalogu PostgreSQL Global Development Group jako jeden z 6 serwerów wywodzących się z PostgreSQL (https://www.postgresql.org/download/products/8-postgresql-derived-servers/).

Specyfikacja EuroDB

maksymalne parametry:

Parametr Wartość limitu
Rozmiar bazy danych Bez limitu
Rozmiar tabeli 32TB
Rozmiar rzędu 1.6TB
Rozmiar pola 1GB
Rzędów per tabela Bez limitu
Kolumn per tabela 250 - 1600 (zależnie od typu)
Indeksów per tabela Bez limitu

Więcej danych na stronie EuroDB vs PostgreSQL

Dlaczego PostgreSQL?

Sercem EuroDB jest silnik bazodanowy PostgreSQL. PostgreSQL jest rozwijany od ponad 25 lat w oparciu o metodologię Open Source. Ten dojrzały produkt obsługuje wszystkie popularne typy danych oraz zapewnia wsparcie dla przechowywania dużych obiektów binarnych, np. zdjęć, muzyki lub filmów. Ponadto oferuje wsparcie dla typów danych znanych z baz NoSQL (JSON, HSTORE). Posiada interfejsy programistyczne dla wielu języków, w tym dla C/C++, Java™, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC. PostgreSQL to także doskonała dokumentacja usprawniająca proces rozwoju systemów i aplikacji.

System bazy danych EuroDB (PostgreSQL) wspiera takie mechanizmy jak:

 • schematy
 • kontrola wersji (MVCC)
 • odtwarzanie do punktu w czasie (PiTR)
 • przestrzenie tabel (tablespaces)
 • partycjonowanie tabel
 • replikację
 • transakcje zagnieżdżone (nested transaction)
 • różne metody wykonywania kopii zapasowych
 • rozbudowany planer kwerend pozwalający szybko zdiagnozować problemy wydajnościowe
 • przyspieszanie wykonywania zapytań przez kompilację JIT
 • zapis logów z wyprzedzeniem (write ahead log)
 • międzynarodowe zestawy kodowań
 • wielobajtowe ciągi znaków (mbstring)
 • Unicode.

Do zalet silnika EuroDB (PostgreSQL) należą:

 • mechanizmy ochrony integralności danych takie jak: złożone klucze główne, klucze obce, kaskadowe aktualizacje i kasowanie, ograniczenia sprawdzające, ograniczenia unikalności, ograniczenia pól niepustych
 • wsparcie dla pobierania wyników cząstkowych przy użyciu dostępnych typów indeksów
 • system indeksowania GiST zapewniający dostęp do wielu różnorakich mechanizmów sortowania i przeszukiwania danych. Rozszerzenia GiST takie jak OpenFTS - umożliwiający wyszukiwanie pełnotekstowe oraz PostGIS – baza danych dla systemów geograficznych, czynią go wszechstronnym
 • wsparcie dla mechanizmu partycjonowania, który znacząco przyspiesza zapytania, gdy tabele zawierają bardzo duże ilości danych
 • dziedziczenie tabel umożliwia traktowanie istniejących tabel jako klas bazowych, umożliwiając deweloperom nowe zastosowania
 • zestawy reguł umożliwiające transformacje określonych typów kwerend na inne, zgodnie z ustalonymi zasadami
 • wsparcie dla wydajnej obsługi danych w formacie JSON przy pomocy typu JSONB oraz dedykowanych funkcji serwera
 • system obsługi zdarzeń (events), pozwalający na komunikację pomiędzy klientami (peer to peer) oraz na notyfikacje klientów o zmianach w tabeli.

Galeria EuroDB