Od października 2020 roku platforma bazodanowa EuroDB dostępna jest publicznie w sklepie AWS™ Marketplace. Aby zapewnić naszym klientom możliwość stosowania rozwiązań zgodnie z nowoczesnymi standardami w IT, podzieliliśmy EuroDB na 3 niezależne obrazy AMI (Amazon® Machine Images), z których można korzystać w zależności od potrzeb.

Pierwszy, podstawowy obraz zawiera PostgreSQL wraz z modułem replikacji logicznej. Drugi obraz to pakiet modułów przeznaczony do zadań analitycznych i jest szczególnie cenny m.in. dla aministratorów. W trzecim znajdują się narzędzia przydatne dla deweloperów.

Produkty wchodzące w skład oferowanych przez nas obrazów są unikalną pozycją w AWS™ Marketplace i są przeznaczone dla bazy PostgreSQL (EuroDB). Jako producent dbamy o ich aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa oraz świadczymy wsparcie techniczne dla każdego z wymienionych produktów. Oferujemy także możliwość przetestowania każdego z dostarczanych obrazów w ramach darmowego okresu testowego.

EuroDB Database Image (PostgreSQL 12)

Podstawowy obraz EuroDB zawiera silnik bazodanowy PostgreSQL w wersji 12 wraz z modułem replikacji logicznej. Umożliwia on rozpraszanie fizycznych kopii baz danych czy wybranych z nich elementów pomiędzy różne instancje lub ośrodki danych. Moduł ten umożliwia także (w trybie trigger-less) migrację danych ze starszych wersji PostgreSQL.

PostgreSQL 12 with updates for Enterprise (EuroDB) on CentOS 7

Analytics Tools for EuroDB/PostgreSQL

Obraz ten zawiera dwa moduły analityczne platformy EuroDB, które dostarczają informacji o kondycji bazy danych – moduł do analizy logów oraz moduł do analizy statystyk. Informacje te prezentowane są w zagregowanej formie w graficznych interfejsach dostępnych z poziomu przeglądarki (obraz zawiera również serwer www). Zestaw ten jest doskonałym rozwiązaniem do wygodnego i zautomatyzowanego przeglądu stanu bazy danych oraz wychwytywania anomalii lub diagnozowania usterek. Może być także składowym elementem architektury bezpieczeństwa baz danych. Narzędzia te stanowią unikalną wartość w AWS™ Marketplace.

Analytics Tools for PostgreSQL With Updates (EuroDB) on CentOS 7

Developers Tools for EuroDB/PostgreSQL

Obraz ten składa się z trzech modułów EuroDB dostarczających narzędzia do: generowania danych losowych (możliwość testowania aplikacji gdy baza jest pełna, oraz testy penetracyjne), migracji danych z innych silników bazodanowych do PostgreSQL (EuroDB) oraz tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi i odzyskiwania danych.

PostgreSQL Developers Tools with updates (EuroDB) on CentOS 7