EuroDB, podobnie jak PostgreSQL, może być z powodzeniem instalowany na różnych systemach operacyjnych. Referencyjną listę dystrybucji i wspieranych wersji EuroDB prezentuje tabela poniżej.

 

System operacyjny Architektura Wersja EuroDB
EuroLinux 8 x86_64 EuroDB 14, EuroDB 13
EuroLinux 7 x86_64 EuroDB 13, EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
EuroLinux 6 x86_64 EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 EuroDB 14, EuroDB 13
Red Hat Enterprise Linux 7 x86_64 EuroDB 13, EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Red Hat Enterprise Linux 6 x86_64 EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Oracle Linux 8 x86_64 EuroDB 14, EuroDB 13
Oracle Linux 7 x86_64 EuroDB 13, EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Oracle Linux 6 x86_64 EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
SUSE Enterprise Linux Server 15 SP1 x86_64 EuroDB 12
openSUSE Leap 15.1 x86_64 EuroDB 12
CentOS 7 x86_64 EuroDB 13, EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
CentOS 6 x86_64 EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Scientific Linux 7 x86_64 EuroDB 13, EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6
Scientific Linux 6 x86_64 EuroDB 12, EuroDB 11, EuroDB 10, EuroDB 9.6

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy Twoje środowisko będzie odpowiednie, prosimy, skontaktuj się z nami, podając informacje na temat nazwy, wersji i architektury systemu operacyjnego.