EuroDB jest w pełni zgodne z PostgreSQL 12.3, 11.8, 10.13 oraz 9.6. Migracja z natywnej implementacji tego silnika nie wymaga zmian w aplikacjach. Ewentualne zmiany są proste oraz jedynie opcjonalne, a ich celem jest lepsze wykorzystanie dodatkowych możliwości EuroDB.

Tabela obrazuje różnice w możliwościach silnika zastosowanego w EuroDB w porównaniu z natywną implementacją PostgreSQL dostępną w systemach Red Hat®, Oracle® Linux, CentOS, Scientific Linux.

FunkcjaRHEL/CentOS/SL/OLEuroDB
maksymalny rozmiar BLOB2GB4TB
modyfikacja parametrów konfiguracyjnych
klastra przy użyciu kwerendy (ALTER SYSTEM)
nietak
sumy kontrolne plików danychnietak
COPY do STDIN/STDOUTnietak
INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING / UPDATEnietak
widoki zmaterializowane (materialized view)nietak
wsparcie dla partycjonowanianietak
kompilacja JIT zapytańnietak
wydajność indeksów GINniskawysoka
rozmiar indeksów GINdużymały
modyfikacja typu logowania dla tabeli
(LOGGED / UNLOGGED)
nietak
prywatne procesy w tlenietak
dynamiczne procesy w tlenietak
dziedziczenie z tabel obcychnietak
agregacja danych na podstawie zbiorów grup
(GROUPING SET)
nietak
import schematu z obcego serweranietak
wzbogacona obsługa JSON / JSONBnietak
obsługa opcji LATERAL
(dostęp do wartości sub-kwerend w kwerendzie nadrzędnej)
nietak
odświeżanie widoków zmaterializowanych (REFRESH)nietak
ustawienie minimalnego i maksymalnego rozmiaru WAL
(zamiast ilości plików)
nietak
równoległy pg_dump (wielowątkowy)nietak
sloty replikacyjne (replication slots)nietak
obsługa bezkonfliktowej aktualizacji kolumn bez kluczy
(NO KEY UPDATE)
nietak
replikacja kaskadowanietak
anonimowa pamięć współdzielonanietak
stałe opóźnienie w replikachnietak
modyfikowalne widoki proste (UPDATE/INSERT/DELETE)nietak
numerowanie wierszy (WITH ORDINALITY)nietak
modyfikowalne referencje do baz obcych
(Writable Foreign Data Wrapper)
nietak
indeksy skróconenietak
sterowanie przepustowością pg_basebackupnietak
indeksy BRINnietak
równolegle czyszczenie bazy (VACUUM)nietak
Wsparcie dla zimnego startu bazy (pg_prewarm)nietak
zredukowany poziom blokowania dla modyfikacji tabelinietak
próbkowanie tabeli (TABLESAMPLE)nietak
pomijanie wierszy zablokowanychnietak
wsparcie dla Kerberos 5nietak
obsługa filtrów na wynikach zagergowanychnietak
obsługa transformacji danych (TRANSFORM)nietak
pg_rewind (przywracanie nodów klastra po failoverze)nietak
wsparcie wyrażeń regularnych w indeksach trygramowychnietak
dostęp do czytelnego zrzutu WALnietak
wsparcie dla definiowania partycji z kluczami głównymi, kluczami obcymi, indeksami i wyzwalaczaminietak
domyślna partycja dla podzielonych tabel (default partition)nietak
tworzenie partycji przy pomocy tzw. hash partitioningnietak
automatyczne przenoszenie wierszy pomiędzy partycjami w przypadku zmiany kluczanietak