Logi systemu bazodanowego są cennym źródłem danych o kondycji tego elementu infrastruktury. Z uwagi na formę surowych danych, często nie są one wykorzystywane. Dzięki zagregowaniu tych informacji do raportu administratorzy mają lepszy i pełniejszy obraz pracy systemu. Jest to również cenne źródło informacji dla zespołów zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

PostgreSQL, będący sercem EuroDB, pozwala na logowanie wszystkich istotnych informacji opisujących działanie klastra bazodanowego. EuroDB udostępnia moduł analizy tych logów. Dokonuje on parsowania oraz agregacji logów prezentując je w formie graficznej. Tak przygotowane informacje znacznie skracają czas niezbędny do analizy, wykrycia anomalii lub błędu.

Podstawowym wyznacznikiem przy budowie analizera logów jest wydajność. Parser został stworzony do obsługi dużych plików logów, w tym także plików skompresowanych (gzip).

Dzięki trybowi przyrostowemu parsowane mogą być logi w dowolnych interwałach. Pozwala to na analizę porównawczą i przechowywanie danych archiwalnych.

EuroDB dostarcza następujące raporty powiązane z kwerendami:

 • ogólne statystyki
 • najczęściej oczekujące kwerendy
 • kwerendy, które oczekiwały najwięcej
 • kwerendy generujące najwięcej plików tymczasowych
 • kwerendy generujące największe pliki tymczasowe
 • najwolniejsze kwerendy
 • kwerendy, które zabrały najwięcej czasu (szybkie w swojej istocie, których wykonanie na skutek złożoności zajęło dużo czasu)
 • najczęstsze kwerendy
 • najczęstsze błędy
 • użytkownicy (na poziomie bazy danych), którzy generują najwięcej kwerend
 • najczęściej anulowane kwerendy.

Generowane wykresy:

 • statystyki blokad
 • kwerendy z podziałem na typ
 • dystrybucja kwerend per baza danych w klastrze
 • sesje per baza danych / użytkownik / klient / aplikacja
 • połączenia per baza danych / użytkownik / klient / aplikacja
 • udział procesów autovacuum i autoanalyze w rozbiciu na tabele
 • histogram czasów kwerend
 • histogram czasów sesji.

Statystyki w funkcji czasu:

 • statystyki kwerend
 • statystyki plików tymczasowych
 • statystyki checkpointów
 • statystyki autovacuum i autoanalyze
 • histogram ilości i czasu trwania kwerend w aspekcie godzinowym
 • histogram błędów w aspekcie godzinowym
 • statystyki anulowanych kwerend
 • statystyki błędów w rozbiciu na priorytet (PANIC/FATAL/ERROR/WARNING).

Przykładowe zrzuty ekranu: