Drugim, obok logów, źródłem informacji o kondycji systemu są wewnętrzne statystyki bazy. Połączenie dwóch źródeł danych (logi i statystyki) zapewnia dostęp do pełnego obrazu funkcjonowania klastra.

Standardowa implementacja kolektora statystyk wbudowana w PostgreSQL jest nienaturalna i kłopotliwa w obsłudze. Dlatego EuroDB wyposażone zostało w wydajny moduł analizy stanu bazy danych oparty o wbudowany w silnik PostgreSQL mechanizm kolektora statystyk. Analizer statystyk dostarczany przez EuroDB generuje czytelne raporty gotowe do użycia przez administratorów, developerów, działy biznesowe firm.

Zebrane statystyki pozwalają na weryfikacje stanu klastra w wybranych terminach i zakresach dat. Zwracane są wartości średnie i szczytowe oraz trendy aktywności. Ważnym atutem analizera jest możliwość porównywania ze sobą danych z wybranych okresów. Jest to nieoceniona pomoc przy analizie wszelkiego typu nieprawidłowości.

Dla miesięcznego podsumowania statystyki obejmują:

 • zatwierdzenia (commity)
 • wycofania (rollbacki)
 • odczyty bloków
 • trafienia w pamięć podręczną
 • inserty użytkowników
 • update użytkowników
 • delete użytkowników
 • skanowania sekwencyjne
 • skanowania indeksowane.

Dla każdej z tych grup raport uwzględnia:

 • ilość
 • zmianę względem analogicznego poprzedniego okresu (lub okresu, z którym chcemy porównać dane)
 • wartość szczytową
 • czas wystąpienia wartości szczytowej (z możliwością drill-down)
 • średnią dzienną
 • średnią godzinową
 • średnią minutową
 • średnią sekundową.

Przykładowe zastosowanie narzędzia:

 • Po deployu nowej wersji aplikacji DBA zaobserwował znaczący wzrost skanów sekwencyjnych. Dzięki zestawieniu ze sobą analogicznych okresów udało się stwierdzić, że zmiana ilości skanów pojawia się dopiero po dacie deployu. Korelacja tych danych z danymi z modułu analizy logów doprowadziła do wykrycia nieoptymalnej kwerendy. Jej korekta spowodowała redukcję kosztów utrzymania systemu.
 • Przeglądając zestawienie statystyk z ostatniego tygodnia, DBA zaobserwował zdecydowany wzrost ilości odczytywanych bloków. Analiza danych z modułu analizy statystyk pozwoliła ustalić pracownika, który nadużywał swoich uprawnień i pobierał z bazy zbyt wiele danych.
 • DBA obserwując raport tygodniowy, dostrzegł zmianę ilości wycofań transakcji (rollbacków). Dalsza analiza pozwoliła wskazać niepoprawnie wykonaną integrację, która generowała ww. wycofania.

Zrzuty ekranu: