EuroModeler jest wiodącym na rynku narzędziem typu CASE (ang. Computer Aided Software Engineering). Pozwala na projektowanie baz danych przy pomocy modeli ER (ang. Entity-Relationship) ze szczególnym naciskiem na automatyczne generowanie kodu SQL dla silnika PostgreSQL, który jest sercem platformy bazodanowej EuroDB.

Graficzne modelowanie bazy danych przy pomocy diagramów związków encji pozwala na wydajne tworzenie abstrakcji potrzebnych w fazie projektowania aplikacji. Umożliwia to rozwiązanie potencjalnych problemów w czasie, w którym wprowadzanie zmian nie wiąże się z wysokimi kosztami. EuroModeler ze swoimi rozbudowanymi funkcjami może jednak okazać się wartościowym narzędziem przez cały cykl życia aplikacji – od fazy projektowej aż po fazę utrzymywania.

Modelowanie

Główną funkcją EuroModelera jest tworzenie graficznych diagramów związków pomiędzy obiektami bazy danych. W intuicyjny sposób można definiować ogromną gamę wbudowanych w PostgreSQL obiektów – takich jak tabele, kolumny, sekwencje, widoki, typy – bez potrzeby pisania kodu SQL. Proces modelowania jest wspierany przez wbudowane narzędzia pozwalające m.in. na:

 • automatyczne dodawanie kolumn i ograniczeń (klucze obce) przy tworzeniu relacji pomiędzy tabelami
 • walidację projektu w oparciu o bazę danych
 • generację kodu SQL z modelu ERD
 • wyszukiwanie obiektów w bardzo dużych projektach
 • eksport modelu bazy danych na cztery różne sposoby:
  - plików skryptów SQL
  - plików grafiki rastrowej PNG
  - plików grafiki wektorowej SVG
  - bezpośrednio do serwera bazodanowego.

Format pliku wykorzystywany przez EuroModelera jest oparty o XML, co pozwala na wyeksportowanie stworzonych projektów do innych narzędzi wykorzystywanych podczas procesu wytwarzania oprogramowania.

EuroModeler doskonale nadaje się również do wprowadzania inkrementalnych zmian zgodnych ze zwinnymi metodologiami rozwoju oprogramowania. Wszystko dzięki narzędziu pozwalającemu na generację skryptów wyrównujących różnice między stanem bazy danych a modelem – tzw. „diff”.

Zarządzanie

Kolejnym atutem EuroModelera jest zestaw wbudowanych w niego narzędzi pozwalających na zarządzanie bazami danych. W wygodnym interfejsie można znaleźć takie narzędzia jak:

 • konsola SQL z podświetlaniem składni
  - autouzupełnianie słów kluczowych
  - tzw. snippety, czyli gotowe kawałki kodu
 • hierarchiczny podgląd obiektów znajdujących się w bazie danych
 • podgląd definicji obiektów w DDL
 • możliwość jednoczesnej pracy na wielu różnych bazach danych.

W połączeniu z innymi narzędziami platformy bazodanowej EuroDB takimi jak analizator statystyk czy logów, DBA może szybko skorygować problemy np. brakujące indeksy.

Utrzymywanie

EuroModeler może również z powodzeniem zostać włączony do już istniejących projektów ze względu na jego funkcję importowania struktury z istniejących baz danych i automatycznego tworzenia modelu ERD. W ten sposób można łatwo stworzyć aktualną dokumentację, która będzie uwzględniać wszelkie zmiany, które mogły pojawić się już po wdrożeniu.

Praca z EuroModelerem

Jednym z największych atutów tego modułu jest bogata dokumentacja w języku polskim udostępniana przez firmę EuroLinux, pozwalająca na szybkie poznanie aplikacji i włączenie jej do codziennego użytku. Ponadto format pliku wykorzystywany przez EuroModelera do zapisu modeli oparty jest o otwarty standard XML, co umożliwia eksport do innego narzędzia bez potrzeby tworzenia od podstaw całego projektu.

Zrzuty ekranu