Mechanizmy replikacji zabezpieczają dane przed uszkodzeniem ich w sposób fizyczny. Nie oznacza to jednak braku konieczności wykonywania kopii zapasowych. Klasyczne kopie zapasowe zabezpieczają dane przed uszkodzeniem ich w sposób logiczny. Standardowe narzędzia do wykonywania kopii zapasowych wymagają obudowywania ich skryptami, wprowadzając ryzyko potencjalnego błędu ludzkiego.

EuroDB oferuje gotowe narzędzia pozwalające na wykonywanie fizycznych kopii zapasowych. Są one uzupełniane w sposób ciągły i zapewniają możliwość odtworzenia bazy do dowolnego punktu w czasie. Pozwala to na planowanie procedur odtwarzania awaryjnego (Disaster Recovery) w nawet najbardziej wymagających przypadkach.

W sytuacji, kiedy wykorzystywany jest backup logiczny, kopia zapasowa pochodzi z okna backupowego. W przypadku awarii bazy danych (konieczności odtworzenia) dostępna jest kopia wykonana w poprzednim oknie backupowym. Może to spowodować następującą sytuację:

Kopia została wykonana o godzinie 04:00 i jest to konsystentny obraz bazy danych z tej godziny. Awaria (polegająca na logicznym uszkodzeniu danych – np. na skutek niewykrytego błędu w aplikacji) została wykryta o godzinie 12:00, o godzinie 12:30 podjęto decyzję o odtworzeniu z kopii zapasowej. Oznaczałoby to utratę danych z poprzednich 8 godzin. W większości przypadków taka sytuacja jest niedopuszczalna i bardzo kosztowna.

EuroDB oferuje mechanizm, który poza backupem wykonanym w oknie backupowym posiada także informacje o wszystkich transakcjach, które odbyły się później. Pozwala to na odtworzenie bazy, a następnie wykonanie na niej zapisanych transakcji do zadanej godziny. Transakcje te mogą być kompresowane, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń dyskową na serwerze odpowiadającym za kopie zapasowe.

Ważnym atutem EuroDB jest centralizacja kopii zapasowych. Jedna, centralna konsola pozwala na wykonywanie kopii zapasowych z wielu różnych instancji oraz ich odtwarzanie. Manager kopii zapasowych posiada szereg konfigurowalnych parametrów, między innymi: minimalna ilość backupów, okno odtworzeniowe (recovery window) – zakres dat, w których można odtworzyć bazę do wybranego punktu w czasie.

Przestrzenie tabel obsługiwane są w sposób transparenty i mogą być relokowane (włącznie z podstawową) w trakcie procesu odtwarzania.

Kopia zapasowa może zostać odtworzona w inne miejsce – do serwera tymczasowego (sandbox). Pozwala to na realizację scenariusza, gdzie kopia w pierwszym kroku zostaje odtworzona na serwerze tymczasowym, a dopiero z niego pojedyncza tabela zostaje selektywnie odtworzona na serwerze produkcyjnym.

Manager posiada moduły umożliwiające monitorowanie w formacie Nagios, a także zarządzanie poprzez Puppet. Dla bardziej specyficznych zastosowań został on wyposażony w RESTful API.