Znaczna część aplikacji pozwala na wykorzystanie różnych silników bazodanowych. Część decyzji o wyborze silnika podjętych zostało w oparciu o złe przesłanki bądź wymogi wobec samej aplikacji uległy zmianie. W tych przypadkach możliwość migracji danych wraz z ich strukturą do silnika klasy Enterprise jest naturalnym rozwiązaniem problemu. Dotyczy to również przypadków migracji z kosztownych w utrzymaniu rozwiązań do rozwiązania optymalnego kosztowo.

EuroDB jest wyposażone w narzędzia umożliwiające przeniesienie danych z innego silnika bazodanowego do EuroDB. Współcześnie większość aplikacji oparta jest o frameworki, które wykorzystują warstwę abstrakcji bazodanowej. Pozwala to na bezproblemowe przełączenie silnika bazodanowego po migracji danych do PostgreSQL lub EuroDB.

Mechanizm migracji w EuroDB oparty jest o JDBC. Jako źródło danych wspierany jest również MS® Access. Przy wykorzystaniu narzędzia można do EuroDB przenieść schemat, klucze, ograniczenia i dane z baz danych MSSQL®, Oracle®, MySQL®, MariaDB®. W celu wykorzystania modułów, będących integralną częścią EuroDB oraz uzyskania wsparcia technicznego, możliwa jest także migracja ze starszych wersji PostgreSQL.

Należy zaznaczyć, że migracja nie zawsze jest łatwym procesem, a w skrajnym przypadku może być trudna do wykonania i kosztowna. Zależy to od stopnia wykorzystania specyficznych mechanizmów źródłowego silnika.

Przykładowe zastosowanie narzędzia

Rozwój systemu

W firmie działa aplikacja oparta o silnik MySQL®, która została stworzona na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Wskutek zmiany w działalności operacyjnej aplikacja ta drastycznie zwiększyła swoją rolę w przedsiębiorstwie, jednocześnie stając się krytyczną. Podjęto więc decyzję o przeniesieniu tej aplikacji do architektury wysokodostępnej, opartej o klaster EuroDB. Dane i schemat zostały zmigrowane przy użyciu dedykowanego modułu, a sama zmiana w aplikacji ograniczyła się do zmiany typu silnika w konfiguracji i adresu hosta bazodanowego.

Optymalizacja kosztów

Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o migracji aplikacji wykonanej w technologii Java™ EE z bazy danych Oracle® do EuroDB. Migracja ta również odbywa się w sposób automatyczny przy użyciu dostarczonego narzędzia, a zmiany w aplikacji dotyczą tylko konfiguracji EclipseLink. Pozwala to zrezygnować z bazy danych Oracle® na rzecz EuroDB, w znacznym stopniu redukując koszt utrzymania systemu.