W bazach danych utrzymywane są najważniejsze zasoby przedsiębiorstwa – dane. Rozumiemy potrzebę bezpieczeństwa naszych klientów. Dlatego oferujemy i zapewniamy realne wsparcie dla PostgreSQL – jednego z najlepszych silników bazodanowych świata oraz dołączonych do niego w EuroDB modułów.

Atuty wsparcia EuroDB:

  • kompetentne zasoby techniczne już w pierwszej linii wsparcia
  • wsparcie na etapie planowania produktu lub usługi w oparciu o EuroDB
  • doświadczenie w zakresie skalowalności, analizy wydajności i dostrajania bazy EuroDB
  • dedykowany zespół do obsługi klienta, obejmujący także wsparcie spersonalizowane
  • w wymaganych przypadkach wsparcie w lokalizacji klienta (on-site)
  • asysta techniczna świadczona w języku polskim i angielskim
  • proaktywna opieka ciągła.

Proaktywna opieka ciągła polega na przekazaniu części infrastruktury klienta pod stałą opiekę dostawcy rozwiązania. Ma ona znacznie szerszy charakter niż standardowa asysta techniczna, w ramach której reakcja następuje dopiero w przypadku ewentualnej awarii. Głównym celem Proaktywnej opieki ciągłej jest bieżąca analiza stanu infrastruktury, zapobieganie możliwościom wystąpienia awarii oraz stałe przekazywanie rekomendacji dotyczących usprawniania rozwiązań objętych opieką, a także zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.

Cykl życia EuroDB

Cykl życia EuroDB jest taki sam jak w przypadku PostgreSQL. Daty wygaśnięcia wsparcia przedstawiamy w tabeli poniżej.

Wersja EuroDB Cykl życia
EuroDB 14 12 grudnia 2026
EuroDB 13 13 grudnia 2025
EuroDB 12 14 grudnia 2024
EuroDB 11 9 grudnia 2023

Więcej informacji o poziomach wsparcia i asyście technicznej firmy EuroLinux znajduje się w dedykowanych zakładkach naszego serwisu: Poziomy wsparcia, Asysta techniczna.

Wsparcie techniczne dla community PostgreSQL

Oferujemy także profesjonalne wsparcie techniczne dla PostgreSQL w wersji community w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze.

Dostarczamy wsparcie i wiedzę niezależnie od etapu rozwoju bazy danych. Od planowania i konfiguracji, przez rozwój aż po utrzymanie, łącznie z obsługą incydentów i usterek w środowiskach produkcyjnych.

Warunki oraz poziom jakości wsparcia dla silnika PostgreSQL są analogiczne do wsparcia dla EuroDB.

PostgreSQL w chmurze

Cloud DBA Support to usługa wsparcia dla baz PostgreSQL w platformach chmurowych. Obejmuje m.in. optymalizację, monitorowanie, zarządzanie i konserwację baz PostgreSQL w tych środowiskach. Usługa ta cieszy się szczególnym zainteresowaniem dla Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, a także Google Cloud.