EuroDB Fundamental Administration

Szkolenie stworzone z myślą o osobach rozpoczynających pracę z bazą danych PostgreSQL oraz osobach chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu administracji relacyjnymi bazami danych. Kurs pozwala w sposób komplementarny poznać kluczowe zagadnienia związane z SQL oraz fundamentalne koncepcje i narzędzia administracyjne...

EuroDB Advanced Administration

Celem tego szkolenia jest podniesienie kompetencji administratorów baz danych w zakresach takich jak osiągnięcie wysokiej dostępności (ang. High Availability), dobre praktyki konserwacyjne, czy zarządzanie ryzykiem. Podczas szkolenia omówione zostają także zagadnienia związane z przeprowadzaniem pomiarów wydajności, dostrajania bazy danych do zasobów sprzętowych itp...


Nasze kursy dostarczają dawkę zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy, a także pozwalają podejść do certyfikacji innych znanych vendorów.