Dane, oprócz kapitału ludzkiego, są najważniejszym składnikiem zasobów przedsiębiorstwa. Ich ilość nieustannie wzrasta. Wraz z tym procesem rośnie poziom komplikacji w zakresie składowania danych, ich zabezpieczania i dostępu do nich. EuroDB jest odpowiedzią na te wyzwania oraz rosnące potrzeby użytkowników.

EuroDB z powodzeniem znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

  • relacyjne bazy danych (OLTP)
  • mniejsze hurtownie danych (OLAP)
  • nowoczesne, rozproszone systemy relacyjne
  • składowanie danych w strukturach bezschematowych (JSON, HSTORE).

Ze względu na swoją wszechstronność, EuroDB znajdzie zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, które stawia na stabilność, nowoczesność i bezpieczeństwo.

Przykładowe zastosowania EuroDB:

  • system transakcyjny dużej platformy e-commerce
  • system analityki biznesowej dla w/w platformy
  • rozproszony system backendowy dla aplikacji mobilnej
  • wysokodostępny system sterujący automatyką przemysłową
  • i wiele wiele więcej.

Chcesz się przekonać, jakie korzyści EuroDB przyniesie Tobie? Skontaktuj się z nami - eurodb {na} euro-linux.com