EuroIQ to platforma, która służy do zarządzania chmurą, precyzyjniej – hybrydowymi zasobami IT. Może zarządzać zarówno bardzo dużymi jak i małymi środowiskami obsługując wiele różnych technologii. Głównym zadaniem EuroIQ jest tworzenie i zarządzanie instancjami w środowiskach wirtualnych, chmurowych i kontenerowych. Ponadto pozwala na zarządzanie przydziałem zasobów i dostępów. Umożliwia także raportowanie i monitorowanie środowisk.

EuroIQ to platforma służąca do scentralizowanego zarządzania hybrydowymi zasobami IT. Bazuje na open source’owym projekcie ManageIQ™. Interfejs EuroIQ pozwala zarządzać menedżerami obejmującymi platformy wirtualizacji, chmury prywatne, chmury publiczne, kontenery, a także technologie sieciowe definiowane programowo (Software-Defined Networking technologies).

EuroIQ została wyposażona w przyjazny dla użytkownika przeglądarkowy interfejs, który łączy zróżnicowany inwentarz IT w jedną, uporządkowaną strukturę logiczną.

Dane techniczne Wartość
Nazwa produktu EuroIQ
Producent EuroLinux Sp. z o.o.
Pochodzenie Polska
Bazuje na Kod źródłowy projektu ManageIQ™ (Open Source)
Data pierwszego wydania 2020
Technologie zawarte Ruby, PostgreSQL, CentOS
Alternatywa dla ManageIQ™, CloudForms® (Red Hat®)
Interfejs www (dostępny z poziomu przeglądarki)
Wspierane technologie (providers) Public Cloud (AWS™), private cloud (Openstack®), wirtualizacja (VMware®), konteneryzacja (Kubernetes®), automatyzacja (Ansible®). Pełna lista poniżej
Nośnik Obraz maszyny wirtualnej (~2GB)

W miarę wzrostu infrastruktury cloudowej i kontenerowej idea zarządzania z poziomu jednej centralnej konsoli graficznej staje się czymś więcej niż tylko marzeniem administratorów. Przeradza się w realną potrzebę o wysokiej randze. EuroIQ jest urzeczywistnieniem jednego i drugiego...

– Aleksander Baranowski – Head of Development, EuroLinux Sp. z o.o.

Zrzuty ekranu

Wspierane platformy

Obszar Integracje
Chmura publiczna Amazon Web Services™, Microsoft Azure®, Google Cloud Platform®
Chmura prywatna OpenStack®, Lenovo XClarity™
Wirtualizacja VMware® vSphere, oVirt, System Center Virtual Machine Manager
Software-Defined Networking OpenStack® Neutron
Konteneryzacja Kubernetes®, OpenShift® Origin
Automatyzacja i konfiguracja Ansible® Tower, EuroTower, Foreman

Wymagania systemowe

 • środowisko hosta do uruchamiania EuroIQ
 • przynajmniej jeden spośród wspieranych providerów, z którym EuroIQ może się połączyć.

Najważniejsze funkcje EuroIQ

Hybrid Cloud Centralization

EuroIQ buduje kolejną warstwę w infrastrukturze Cloud/Hybrid IT – jest nią interfejs webowy oraz REST API. EuroIQ zastępuje tym samym interfejsy oraz API poszczególnych managerów (providerów) z różnych obszarów w środowiskach „on-premise” oraz „cloud”. EuroIQ scala oraz umożliwia logiczne i fizyczne grupowanie zasobów, a także informacji o ich wzajemnych relacjach (oferując także wsparcie dla tzw. cross-linkingu między warstwami infrastruktury, chmurą i kontenerami).

Continuous Discovery

Po skonfigurowaniu połączenia z systemami zarządzania wirtualizacją, kontenerami, siecią i pamięcią masową, EuroIQ będzie automatycznie wykrywać inwentaryzację, mapować relacje i nasłuchiwać zmian. Rezultatem jest bogaty, aktualny i powiązany zbiór danych, który stanowi podstawę do zaawansowanych możliwości zarządzania.

Smart State Analytics

Analiza SmartState pozwala „zajrzeć” bezpośrednio do maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów, aby zrozumieć bieżące wykorzystanie i normalne zakresy operacyjne (CPU, RAM, network, storage). SmartState nie wymaga obecności (instalacji) agenta na instancjach końcowych (integracja typu agent-less). Dlatego wdrożenie EuroIQ jest niezwykle łatwe zarówno w instalacji, jak i w późniejszej fazie obsługi czy rozszerzania infrastruktury.

Reporting and optimization

EuroIQ przechwytuje metryki dotyczące maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów. Dane te mogą być wykorzystywane w celu odszukania nieużywanych systemów, wąskich gardeł, uzyskania zalecenia dotyczącego prawidłowego rozmiaru, zaplanowania wydajności lub uruchomienia scenariusza typu „co, jeśli...?”.

Z kolei mechanizmy raportowania EuroIQ mogą między innymi przewidywać wysycenie zasobów sprzętowych, wysyłać w ustalony sposób raporty oraz powiadomienia (np. za pomocą poczty elektronicznej) dotyczące bieżącej pracy środowiska IT. Proces automatycznego informowania administratorów może także zostać zainicjowany w związku z określonym zdarzeniem (event), np. po przekroczeniu limitów lub wyczerpaniu zasobów.

Self-service for end-users

W EuroIQ można zdefiniować pakiety zasobów i opublikować je w katalogu usług, skąd mogą być zamawiane przez użytkowników końcowych (np. udostępnianie nowej maszyny wirtualnej). Po aprowizacji (provinsioning) można zarządzać pełnym cyklem życia usługi, w tym zasadami, zgodnością, delegowanymi operacjami, obciążeniem zwrotnym i wycofaniem.

EuroIQ może także generować raporty kosztowe dotyczące utylizacji zasobów i wysyłać je do końcowych klientów poprzez e-mail.

EuroIQ w pigułce:

 • zarządzanie całą infrastrukturą w jednym miejscu
 • proste tworzenie maszyn wirtualnych
 • automatyczne wykrywanie nowych instancji (stale aktualne lustro)
 • monitorowanie wykorzystania zasobów
 • szerokie mechanizmy raportowania i powiadomień (w tym predykcja)
 • optymalizacja maszyn pod kątem utylizacji zasobów
 • analiza historyczna (drift history)
 • wprowadzenie i egzekwowanie zgodności (w tym polityki bezpieczeństwa)
 • wdrożenie samoobsługi dla użytkowników końcowych
 • możliwa migracja maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi technologiami
 • wsparcie dla automatyzacji (wbudowany silnik oparty o kod źródłowy Ansible®)
 • stabilny produkt wraz z asystą techniczną klasy Enterprise.

Zasada działania EuroIQ

EuroIQ komunikuje się z interfejsami API menedżerów odpowiedzialnych za mniejsze obszary działań (np. dla kontenerów rolę menedżera pełni Kubernetes® lub OpenShift®, w nomenklaturze EuroIQ nazywa się ich providerami). Dlatego dokładniejszym określeniem dla EuroIQ jest „menedżer menedżerów”.

Dla każdego skonfigurowanego dostawcy EuroIQ będzie stale wykrywać zmiany w inwentarzu (continuously discover inventory). Rodzaj inwentaryzacji zależy od dostawcy, na przykład w przypadku VMware® vSphere będą to maszyny wirtualne, hiperwizory i inne istotne elementy. Odkryje również relacje między elementami, na przykład fakt, że maszyna wirtualna działa na hiperwizorze i nasłuchuje zdarzeń. Pewne zdarzenia, które wskazują na zmianę środowiska, spowodują pełne lub częściowe odświeżenie inwentarza. Efektem końcowym jest lustrzane odbicie zasobów, które są niemal natychmiast aktualizowane w stosunku do oryginalnych zasobów zarządzanych przez dostawcę.

EuroIQ może (po konfiguracji) przechwytywać, przechowywać i raportować różne metryki, takie jak użycie procesora, pamięci, przestrzeni dyskowej i sieci w obsługiwanym inwentarzu maszyn wirtualnych i maszyn hosta (hypervisorów). Przechwycone informacje o zarządzanym środowisku są przechowywane w bazie danych EuroIQ (PostgreSQL).

Instancja EuroIQ może być używana samodzielnie lub być częścią trójwarstwowej architektury federacyjnej. W drugim przypadku administrator może skonfigurować strefy, regiony i pojedynczy super-region. Urządzenia można przypisać do określonej strefy lub regionu i skonfigurować je z określonymi rolami, tak, aby praca była skoordynowana z regionem. Większość ról jest typu multi-master i dystrybuuje pracę automatycznie za pośrednictwem kolejki, niektóre role (jak baza danych) są pojedyncze.

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie ceny i zamówienia.