EuroIQ to platforma, która służy do zarządzania chmurą, wirtualizacją i konteneryzacją, czyli hybrydowymi zasobami IT. Ułatwia administrowanie zarówno bardzo dużymi, jak i małymi środowiskami, łącząc w jednym kokpicie wiele różnych technologii oraz oferując zarządzanie przydziałami zasobów i dostępów.

Centralizacja wielu warstw technologicznych oraz prezentowanie zależności i szczegółowych informacji o każdym z elementów inwentarza IT, jest tutaj połączona w jedno potężne narzędzie z funkcjami monitorowania, raportowania i optymalizacji zasobów IT. EuroIQ tworzy więc nową warstwę w stosie technologicznym, oferując przyjazny przeglądarkowy interfejs zastępujący mniej lub bardziej intuicyjne interfejsy menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne warstwy usług lub orkiestrację. W ten sposób EuroIQ obejmuje: platformy wirtualizacji, chmury prywatne, chmury publiczne, kontenery, a także technologie sieciowe definiowane programowo (Software-Defined Networking technologies). EuroIQ jako platforma do centralizacji hybrydowego IT oferuje wiele konkretnych zastosowań. Poniżej podajemy najważniejsze z nich:

Przeznaczenie EuroIQ

 • zarządzanie całą infrastrukturą w jednym miejscu
 • łatwe tworzenie i redukowanie maszyn wirtualnych
 • możliwa migracja maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi technologiami
 • wprowadzenie i egzekwowanie zgodności (w tym polityki bezpieczeństwa)
 • wdrożenie samoobsługi dla użytkowników końcowych
 • wsparcie dla automatyzacji (Ansible®).

Funkcje EuroIQ

 • automatyczne wykrywanie nowych instancji (Continuous Discovery)
 • monitorowanie wykorzystania zasobów (Smart State Analytics)
 • optymalizacja zasobów (w tym rekomendacje rozmiarów)
 • mechanizmy raportowania i powiadomień (włącznie z predykcją)
 • raporty kosztowe (również dla klientów końcowych)
 • analiza historyczna (drift history).

W miarę wzrostu infrastruktury cloudowej i kontenerowej idea zarządzania z poziomu jednej centralnej konsoli graficznej staje się czymś więcej niż tylko marzeniem administratorów. Przeradza się w realną potrzebę o wysokiej randze. EuroIQ jest urzeczywistnieniem jednego i drugiego.

– Aleksander Baranowski – Head of Development, EuroLinux Sp. z o.o.

Zasada działania EuroIQ

EuroIQ komunikuje się z interfejsami API menedżerów odpowiedzialnych za mniejsze obszary działań (np. dla kontenerów rolę menedżera pełni Kubernetes® lub OpenShift®, w nomenklaturze EuroIQ nazywa się ich providerami). Dlatego dokładniejszym określeniem dla EuroIQ jest „menedżer menedżerów”.

Dla każdego skonfigurowanego dostawcy EuroIQ będzie stale wykrywać zmiany w inwentarzu (continuously discover inventory). Rodzaj inwentaryzacji zależy od dostawcy, na przykład w przypadku VMware® vSphere będą to maszyny wirtualne, hiperwizory i inne istotne elementy. Narzędzie odkryje również relacje między elementami, na przykład fakt, że maszyna wirtualna działa na hiperwizorze i nasłuchuje zdarzeń. Pewne zdarzenia, które wskazują na zmianę środowiska, spowodują pełne lub częściowe odświeżenie inwentarza. Efektem końcowym jest lustrzane odbicie zasobów, które są niemal natychmiast aktualizowane w stosunku do oryginalnych zasobów zarządzanych przez dostawcę.

EuroIQ może (po konfiguracji) przechwytywać, przechowywać i raportować różne metryki, takie jak użycie procesora, pamięci, przestrzeni dyskowej i sieci w obsługiwanym inwentarzu maszyn wirtualnych i maszyn hosta (hypervisorów). Przechwycone informacje o zarządzanym środowisku są przechowywane w bazie danych EuroIQ (PostgreSQL).

Instancja EuroIQ może być używana samodzielnie lub być częścią trójwarstwowej architektury federacyjnej. W drugim przypadku administrator może skonfigurować strefy, regiony i pojedynczy super-region. Urządzenia można przypisać do określonej strefy lub regionu i skonfigurować je z określonymi rolami, tak, aby praca była skoordynowana z regionem. Większość ról jest typu multi-master i dystrybuuje pracę automatycznie za pośrednictwem kolejki. Niektóre role (takie jak baza danych) są pojedyncze.

Specyfikacja EuroIQ

Dane techniczne

Kategoria Wartość
Producent EuroLinux Sp. z o.o.
Pochodzenie Polska
Bazuje na Kod źródłowy projektu ManageIQ™ (Open Source)
Kategoria Hybrid Cloud Centralization
Data pierwszego wydania 2020
Technologie zawarte Ruby, PostgreSQL, CentOS
Alternatywa dla ManageIQ™, CloudForms® (Red Hat®)
Interfejs www (dostępny z poziomu przeglądarki)
Nośnik Obraz maszyny wirtualnej (~2GB)

Wspierane platformy

Obszar Integracje
Chmura publiczna Amazon Web Services™, Microsoft Azure®, Google Cloud Platform®
Chmura prywatna OpenStack®, Lenovo XClarity™
Wirtualizacja VMware® vSphere, oVirt, System Center Virtual Machine Manager
Software-Defined Networking OpenStack® Neutron
Konteneryzacja Kubernetes®, OpenShift® Origin
Automatyzacja i konfiguracja Ansible® Tower, EuroTower, Foreman

Wymagania systemowe

 • środowisko hosta do uruchamiania EuroIQ
 • przynajmniej jeden spośród wspieranych providerów, z którym EuroIQ może się połączyć.

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie ceny i zamówienia.