Hybrid Cloud Centralization

EuroIQ buduje kolejną warstwę w infrastrukturze Cloud/Hybrid IT – jest nią interfejs webowy oraz REST API. EuroIQ zastępuje tym samym interfejsy oraz API poszczególnych managerów (providerów) z różnych obszarów w środowiskach „on-premise” oraz „cloud”. EuroIQ scala oraz umożliwia logiczne i fizyczne grupowanie zasobów, a także informacji o ich wzajemnych relacjach (oferując także wsparcie dla tzw. cross-linkingu między warstwami infrastruktury, chmurą i kontenerami).

Continuous Discovery

Po skonfigurowaniu połączenia z systemami zarządzania wirtualizacją, kontenerami, siecią i pamięcią masową EuroIQ będzie automatycznie wykrywać inwentaryzację, mapować relacje i nasłuchiwać zmian. Rezultatem jest bogaty, aktualny i powiązany zbiór danych, który stanowi podstawę do zaawansowanych możliwości zarządzania.

Smart State Analytics

Analiza SmartState pozwala „zajrzeć” bezpośrednio do maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów, aby zrozumieć bieżące wykorzystanie i normalne zakresy operacyjne (CPU, RAM, network, storage). SmartState nie wymaga obecności (instalacji) agenta na instancjach końcowych (integracja typu agent-less). Dlatego wdrożenie EuroIQ jest niezwykle łatwe zarówno w instalacji, jak i w późniejszej fazie obsługi czy rozszerzania infrastruktury.

Reporting and optimization

EuroIQ przechwytuje metryki dotyczące maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów. Dane te mogą być wykorzystywane w celu odszukania nieużywanych systemów, wąskich gardeł, uzyskania zalecenia dotyczącego prawidłowego rozmiaru, zaplanowania wydajności lub uruchomienia scenariusza typu „co, jeśli...?”.

Z kolei mechanizmy raportowania EuroIQ mogą między innymi przewidywać wysycenie zasobów sprzętowych, wysyłać w ustalony sposób raporty oraz powiadomienia (np. za pomocą poczty elektronicznej) dotyczące bieżącej pracy środowiska IT. Proces automatycznego informowania administratorów może także zostać zainicjowany w związku z określonym zdarzeniem (event), np. po przekroczeniu limitów lub wyczerpaniu zasobów.

Self-service for end-users

W EuroIQ można zdefiniować pakiety zasobów i opublikować je w katalogu usług, skąd mogą być zamawiane przez użytkowników końcowych (np. udostępnianie nowej maszyny wirtualnej). Po aprowizacji (provinsioning) można zarządzać pełnym cyklem życia usługi, w tym zasadami, zgodnością, delegowanymi operacjami, obciążeniem zwrotnym i wycofaniem.

EuroIQ może także generować raporty kosztowe dotyczące utylizacji zasobów i wysyłać je do końcowych klientów poprzez e-mail.