Czym jest rodzina Enterprise Linux?

Rodzina systemów operacyjnych Enterprise Linux to grupa produktów wywodzących się z tego samego kodu źródłowego pochodzącego od Red Hat® Enterprise Linux®. Należą do niej między innymi: RHEL, EuroLinux, Oracle® Linux, CentOS czy Scientific Linux.

Efekt wspólnego kodu źródłowego

To samo pochodzenie systemów z rodziny Enterprise Linux sprawia, że zawartość pakietów jest praktycznie taka sama. Oznacza to, iż systemy te są ze sobą zgodne oraz że zapewniają takie same funkcjonalności i możliwości. Co więcej, dostarczane pakiety są wymienne, dzięki czemu z powodzeniem można przepinać się z jednego repozytorium (źródła poprawek do systemu) na inne.

Po co zmieniać dostawcę wsparcia?

Wsparcie techniczne jest istotnym elementem komercyjnych rozwiązań Open Source. Dotyczy to szczególnie środowisk krytycznych, których bezawaryjność i bezpieczeństwo jest priorytetem w każdym przedsiębiorstwie. Jednak komercyjne wsparcie często jest bardzo drogie oraz realizowane z odległej lokalizacji, dodatkowo w obcym języku. Ponadto często związane z jego zakupem zapisy licencyjne są skomplikowane i trudne do zrozumienia. Wówczas pojawia się naturalna potrzeba zmiany dostawcy usługi wsparcia. Rozwiązanie sytuacji ułatwia tu wspomniana wyżej zgodność systemów z rodziny Enterprise.

No vendor lock-in

Zasada „no vendor lock-in” panująca na rynku wolnego oprogramowania wskazuje, że nie ma ścisłego powiązania oprogramowania ze wsparciem technicznym. Oznacza to, że może być ono realizowane przez każdą firmę dysponującą odpowiednimi umiejętnościami i możliwościami technicznymi. W tym miejscu naprzeciw potrzebom klientów wychodzi firma EuroLinux.

Czym jest EuroES

EuroES (Extended Support for Linux) to profesjonalna asysta techniczna realizowana przez firmę EuroLinux dla systemów operacyjnych Red Hat® Enterprise Linux®, Oracle® Linux oraz CentOS. Zakres EuroES obejmuje specjalistyczną pomoc techniczną i wdrożeniową oraz uaktualnienia dla istniejących i upgrade do nowych wersji wspomnianych systemów operacyjnych. EuroES dostarcza również w standardzie (bez dopłaty) 5 rozszerzeń funkcjonalnych (add-ons). Asysta techniczna EuroLinux świadczona jest na 3 poziomach wsparcia (Premium, Standard, Basic).

Czym wyróżnia się EuroES na rynku wsparcia rozwiązań Open Source?

Wsparcie EuroES realizowane jest nie z odległej lokalizacji, ale lokalnie przez certyfikowanych polskich architektów i inżynierów w języku polskim i angielskim. EuroES oferuje również możliwość wsparcia on-site, czyli na miejscu u klienta. Co więcej, wsparcie na poziomie L1 jest maksymalnie uproszczone, co pozwala na szybki kontakt do wsparcia na poziomie L2 lub L3. Dzięki temu klient de facto omija uciążliwą automatyczną linię telefoniczną. Kolejnym wyróżnikiem EuroES są proste i czytelne zapisy licencyjne oraz jego atrakcyjna cena – do 80% korzystniejsza względem innych dostawców wsparcia.

Na czym polega przełączenie standardowego wsparcia na wsparcie EuroLinux?

Zmiana dotychczasowego supportu na wsparcie EuroLinux nie wymaga migracji czy reinstalacji systemu. Cały proces sprowadza się do przełączenia repozytorium (switch repo) za pomocą prostego skryptu. Operacja ta jest w pełni odwracalna, a po przełączeniu sam system pozostaje bez zmian. Ponieważ system nie zmienia się, nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnych szkoleń czy zatrudniania dodatkowych specjalistów.

Dla kogo EuroES

EuroES to oferta dla użytkowników systemów operacyjnych Red Hat® Enterprise Linux®, Oracle® Linux oraz CentOS, którzy chcą poprawić jakość wsparcia technicznego oraz obniżyć koszty operacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu identycznego działania używanego oprogramowania.