O idei developers-first

Jesteśmy organizacją kierująca się podejściem społecznościowym, dobrem naszych klientów oraz osób zaangażowanych w cały ekosystem Enterprise Linux. Dlatego udostępniamy wiele zasobów dla superużytkowników i developerów. Dzięki prostocie dostępu i otwartości jest to inne, nowoczesne podejście do budowania systemu operacyjnego, dodatkowych komponentów oraz tworzenia własnych rozwiązań. Nasze założenia realizujemy przez dostępność artefaktów budowania, wytwarzanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań developerskich oraz przejrzysty i bezpośredni proces zgłaszania propozycji, zmian i błędów. Przygotowujemy także szereg obrazów dla innych systemów stworzonych z kodu źródłowego RHEL®. Są one przydatne w procesie budowania, testowania i integracji rozwiązań działających na platformie EuroLinux. W świecie Enterprise Linux deweloperzy powinni być traktowani jako integralna i faktycznie niezbędna część społeczności, procesów i całego systemu, a nie tylko jako „niezbędny” dodatek w szeroko pojętej gałęzi operacyjnej (ang. ops). Poniżej przedstawiamy wybrane elementy tego podejścia, będącego dla nas wartością, którą nazywamy developers-first.

Pakiety devel

Podczas gdy wiele dystrybucji blokuje dostęp do pakietów devloperskich zawierających choćby nagłówki bibliotek niezbędne do kompilacji własnych rozwiązań na platformy z rodziny Enterprise Linux, my udostępniamy pakiety devel, które są częścią buildrootów opisanych poniżej. Można z nich skorzystać, pobierając wybrane paczki. Wszystkie artefakty budowania dla zadanego repozytorium znajdują się w repozytoriach NAZWAREPOZYTORIUM-all dostępnych w systemie EuroLinux.

Otwarty Buildroot (dla x86_64, i686 i ARM64)

Do tej pory żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL®, jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność) – poza nami – nie udostępniła swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot). Oznacza to, że osoby niebędące w tych projektach nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na danym systemie. Wszystkie te systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów, w szczególności pakietów developerskich (wyżej opisane pakiety devel). Jesteśmy jedyną organizacją, która udostępnia pełny buildroot, także dla architektury 32-bitowej. Pozwala to m.in. na kompilację aplikacji, które mogą takiego wsparcia wymagać (np. Wine), tworzenie własnych repozytoriów opartych na systemie EuroLinux i jego buildrootcie czy prostszą rekompilację pakietów systemowych.

EuroLinux Vault

Idea skarbca (ang. Vault) jako miejsca, w którym składuje się źródła, w świecie oprogramowania jest doskonale znana. Najbardziej barwnym przykładem jest skarbiec arktyczny, gdzie umieszczone zostały między innymi wybrane repozytoria z serwisu GitHub. W naszym wypadku, oprócz źródeł systemu EuroLinux, umieszczamy w nim także jego starsze wersje wraz z otwartymi korzeniami budowania. Vault znajduje się pod adresem https://vault.cdn.euro-linux.com/.

Obrazy kontenerowe dla systemów z rodziny Enterprise Linux

Zgodnie z ideą developers-first, udostępniamy szereg obrazów kontenerowych dla wielu środowisk, w tym dla innych systemów z rodziny Enterprise Linux. Nasze obrazy są regularnie aktualizowane (cykl miesięczny + możliwość przebudowy na żądanie przy pomocy one click deployment). Pozwala to uniknąć długu technicznego, który generuje stary, zamrożony obraz kontenera (wciąż istnieje możliwość użycia starszej wersji przy pomocy odpowiedniego znacznika tj. tagu). Zwiększa też bezpieczeństwo, a co najważniejsze – w przypadku krytycznych podatności pozwala na błyskawiczne załatanie wszystkich obrazów w całej organizacji.

Docker Quay

Boxy vagrantowe dla systemów z rodziny Enterprise Linux

Udostępniamy szereg obrazów developerskich dostępnych na platformie Vagrant. Nasze obrazy cieszą się sporą popularnością, będąc z reguły w pierwszej piątce, a czasem nawet pierwsze wśród obrazów bazowych dla dystrybucji opartych na źródłach RHEL®, takich jak: EuroLinux, CentOS, CentOS Stream, AlmaLinux czy Rocky Linux.

Udostępniamy obrazy dla następujących platform:

  • VirtualBox
  • libvirt (KVM)
  • VMware Workstation.

Vagrant

System budowania EuroLinux Gaia 2.0

EuroLinux Gaia to nasze autorskie narzędzie umożliwiające samodzielne budowanie (kompilowanie z plików źródłowych) systemu operacyjnego we własnej infrastrukturze. Dzięki niemu możesz stworzyć swojego forka Linuksa. Więcej na temat tego rozwiązania przeczytasz w dedykowanej zakładce Zbuduj własną dystrybucję.