O idei developers-first

Jesteśmy organizacją kierująca się podejściem społecznościowym, dobrem naszych klientów oraz osób zaangażowanych w cały ekosystem Enterprise Linux. Dlatego udostępniamy wiele zasobów dla superużytkowników i developerów. Dzięki prostocie dostępu i otwartości jest to inne, nowoczesne podejście do budowania systemu operacyjnego, dodatkowych komponentów oraz tworzenia własnych rozwiązań. Nasze założenia realizujemy przez dostępność artefaktów budowania, wytwarzanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań developerskich oraz przejrzysty i bezpośredni proces zgłaszania propozycji, zmian i błędów. Przygotowujemy także obrazy dla innych kompatybilnych dystrybucji takich jak AlmaLinux i Rocky Linux. Są one przydatne w procesie budowania, testowania i integracji rozwiązań działających na platformie EuroLinux. W świecie Enterprise Linux deweloperzy powinni być traktowani jako integralna i faktycznie niezbędna część społeczności, procesów i całego systemu, a nie tylko jako „niezbędny” dodatek w szeroko pojętej gałęzi operacyjnej (ang. ops). Poniżej przedstawiamy wybrane elementy tego podejścia, będącego dla nas wartością, którą nazywamy developers-first.

Pakiety devel

Podczas gdy wiele dystrybucji blokuje dostęp do pakietów devloperskich zawierających choćby nagłówki bibliotek niezbędne do kompilacji własnych rozwiązań na platformy z rodziny Enterprise Linux, my udostępniamy pakiety devel, które są częścią buildrootów opisanych poniżej. Można z nich skorzystać, pobierając wybrane paczki. Wszystkie artefakty budowania dla zadanego repozytorium znajdują się w repozytoriach NAZWAREPOZYTORIUM-all dostępnych w systemie EuroLinux.

Otwarty Buildroot (dla x86_64, i686 i ARM64)

Jesteśmy organizacją, która udostępnia pełny buildroot, także dla architektury 32-bitowej. Pozwala to m.in. na kompilację aplikacji, które mogą takiego wsparcia wymagać (np. Wine), tworzenie własnych repozytoriów opartych na systemie EuroLinux i jego buildrootcie czy prostszą rekompilację pakietów systemowych.

Obrazy kontenerowe dla innych dystrybucji

Zgodnie z ideą developers-first, udostępniamy szereg obrazów kontenerowych dla wielu środowisk, w tym dla innych systemów z rodziny Linux (Rocky Linux, AlmaLinux). Nasze obrazy są regularnie aktualizowane (cykl miesięczny + możliwość przebudowy na żądanie przy pomocy one click deployment). Pozwala to uniknąć długu technicznego, który generuje stary, zamrożony obraz kontenera (wciąż istnieje możliwość użycia starszej wersji przy pomocy odpowiedniego znacznika tj. tagu). Zwiększa też bezpieczeństwo, a co najważniejsze – w przypadku krytycznych podatności pozwala na błyskawiczne załatanie wszystkich obrazów w całej organizacji.

Docker Quay

Boxy vagrantowe dla systemów z rodziny Enterprise Linux

Udostępniamy szereg obrazów developerskich dostępnych na platformie Vagrant.

Udostępniamy obrazy dla następujących platform:

  • VirtualBox
  • libvirt (KVM)
  • VMware Workstation.

Vagrant

System budowania EuroLinux Gaia 2.0

EuroLinux Gaia to nasze autorskie narzędzie umożliwiające samodzielne budowanie (kompilowanie z plików źródłowych) systemu operacyjnego we własnej infrastrukturze. Dzięki niemu możesz stworzyć swojego forka Linuksa. Więcej na temat tego rozwiązania przeczytasz w dedykowanej zakładce Zbuduj własną dystrybucję.