Wielu administratorów i użytkowników systemów operacyjnych zadaje pytania o najlepszą dystrybucję Enterprise Linux. Dlatego, aby ułatwić dokonanie optymalnego wyboru, przygotowaliśmy tabelę porównującą EuroLinux z innymi systemami, takimi jak: CentOS, RHEL®, Oracle® Linux, AlmaLinux czy Rocky Linux.

Dystrybucje Enterprise Linux to rodzina systemów operacyjnych, które wywodzą się z kodu źródłowego Red Hat® Enterprise Linux®. Dzięki swojemu pochodzeniu zapewniają nie tylko sprawdzone bezpieczeństwo, niezawodność oraz identyczną funkcjonalność, ale jednocześnie mogą być używane zamiennie. Również zamiennie można korzystać z ich repozytoriów (źródła poprawek do systemu) i w razie potrzeby w sposób zautomatyzowany przepinać się z jednego na inne repozytorium. Do rodziny Enterprise Linux należą między innymi: RHEL®, EuroLinux, CentOS, Oracle® Linux, AlmaLinux i Rocky Linux.

Systemy te, mimo iż funkcjonalnie i technicznie są takie same, różnią się między sobą m.in. wsparciem, licencjonowaniem, strategią biznesową czy możliwościami, jakie otwiera dana dystrybucja dla współpracy ze społecznością. W tabeli poniżej przedstawiamy porównanie istotnych cech najpopularniejszych dystrybucji Enterprise Linux:

rozszerz widoczny obszar

RHEL EuroLinux Oracle Linux AlmaLinux Rocky Linux CentOS
Producent – rodzaj organizacji korporacja prywatna firma korporacja fundacja non-profit fundacja zależny od korporacji
Rok powstania dystrybucji 2002 2015 2006 2021 2021 2004
Architektury x86_64, aarch64, ppc64le x86_64, aarch64 x86_64, aarch64 x86_64, aarch64 x86_64, aarch64 x86_64, aarch64, ppc64le
Długość życia 31 maja 2029 + TBD1 30 czerwca 2029 + TBD1 31 maja 2029+ TBD1 31 maja 2029 + TBD1 31 maja 2029 + TBD1 31 grudnia 20211
Za darmo do zastosowań komercyjnych w ograniczonym stopniu
Systemy objęte wsparciem migracji CentOS, Oracle Linux RHEL, CentOS, Oracle Linux, Rocky Linux, AlmaLinux RHEL, CentOS RHEL, CentOS, Oracle Linux, Rocky Linux RHEL, CentOS, Oracle Linux, AlmaLinux -
Zgodność z RHEL
Wersje modułów zgodne z RHEL - - - -
Wsparcie producenta - - -
Erraty - -
Dokumentacja
Otwarte wprowadzanie zmian w dokumentacji - - -
BugTracker Bugzilla GitHub Bugzilla MantisBT Bugzilla MantisBT
Otwarte repozytorium RFC2 - - - - -
Obecność w chmurach
DockerHub Tak (nieaktualizowany)3
Quay.io Tak (nieaktualizowany)3
Vagrant - - Tak (nieaktualizowany)3 Tak (nieaktualizowany)4
Możliwość przebudowania systemu5 - - - - -
Publiczny BuildRoot - - - - -
Repozytorium Baterii - częściowo - - -

Legenda

1TBD – to be determined
2RFC – request for change
3aktualizacja 21.06.2021 (stan na 22.10.2021)
4aktualizacja 07.12.2020 (stan na 22.10.2021)
5dostępny framework budowania pakietów