dla użytkowników systemów CentOS, Red Hat® Enterprise Linux®, Oracle® Linux, AlmaLinux oraz Rocky Linux, przygotowaliśmy i udostępniliśmy publicznie uniwersalny skrypt, który automatyzuje proces migracji z tych systemów do najnowszej wersji EuroLinux. Proces migracji sprowadza się do przełączenia repozytorium, zainstalowania pakietu el-release oraz aktualizacji systemu.

Instrukcja przedstawiona poniżej zadziała dla systemów: CentOS, RHEL®, Oracle® Linux, AlmaLinux oraz Rocky Linux w wersji 8 i 7.

Repozytorium skryptów migracyjnych:
➡️ https://github.com/eurolinux/eurolinux-migration-scripts

Migracja do EuroLinux – przewodnik

Aktualizujemy system do najnowszej wersji:

sudo yum update

Pobieramy skrypt migracyjny:

git clone https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git

Przechodzimy do katalogu ze skryptem:

cd eurolinux-migration-scripts

Uruchamiamy skrypt migracyjny z uprawnieniami administratora:

sudo ./migrate2eurolinux.sh

Po wprowadzeniu komendy, przed rozpoczęciem migracji w terminalu pojawi się zalecenie wykonania backupu.

Uwaga: W przypadku EuroLinux w wersji 7, skrypt poprosi nas także o podanie nazwy użytkownika oraz hasła do EuroMan (jest to system do zarządzania aktualizacjami. Dane do logowania są dostępne w Customer Portal).

Rekomendujemy zrestartować system po zakończeniu operacji:

sudo reboot

Podczas pierwszego uruchamiania systemu zobaczymy jeszcze możliwość wyboru starych wersji jąder, jednak po pełnym uruchomieniu zostaną one automatycznie usunięte, a w systemie pozostanie właściwe jądro systemu EuroLinux. W celu szybkiej weryfikacji, czy proces został przeprowadzony pomyślnie, możemy sprawdzić opis dystrybucji, używając następującego polecenia:

cat /etc/el-release
EuroLinux release 8.4 (Vaduz)

Po zakończonej migracji użytkownik może sprawdzić listę pakietów RPM sprzed i po migracji. Informacje te znajdują się w plikach:

/var/tmp/$(hostname)-rpms-list-before.log
/var/tmp/$(hostname)-rpms-list-after.log

Logowana jest również weryfikacja poprawności pakietów w plikach:

/var/tmp/$(hostname)-rpms-verified-before.log
/var/tmp/$(hostname)-rpms-verified-after.log

Uwaga: $(hostname) oznacza nazwę maszyny, która została zmigrowana.

Podsumowanie

Proces migracji do EuroLinux został przygotowany w taki sposób, aby był prosty i bezpieczny. Wewnętrznie został przetestowany dla systemów: CentOS, RHEL®, Oracle® Linux, AlmaLinux oraz Rocky Linux.

Dodatkowe korzyści z migracji do systemu EuroLinux opisaliśmy w zakładce Wsparcie dla CentOS.

Pytania dotyczące działania skryptów można kierować do nas mailowo lub bezpośrednio zgłaszać w otwartym repozytorium GitHub:
https://github.com/eurolinux/eurolinux-migration-scripts