System operacyjny EuroLinux w standardzie zawiera dodatkowe moduły, które w znaczący sposób rozszerzają jego możliwości. Dzięki temu, w przypadku konieczności użycia często niezbędnych w środowisku serwerowym technologii, nie ma potrzeby zakupu dodatkowych funkcjonalności – udostępniamy je bez żadnych dopłat.

High Availability (HA)

Moduł wysokiej dostępności pozwala na podtrzymanie działania aplikacji niezależnie od stanu poszczególnych węzłów w klastrze. Dzięki temu awaria węzła nie jest jednoznaczna z awarią całej infrastruktury. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych dodaje także nowe sposoby redundantnego przechowywania informacji. Umożliwia podział zadań między węzłami, gwarantując spójność danych, gdy wielu użytkowników pracuje równocześnie na tym samym pliku. Ponadto węzły mogą być odłączane i dołączane do klastra bez konieczności rekonfiguracji ze strony administratora.

Resilient Storage

Moduł ten implementuje Global File System 2 (GFS2) – system plików pozwalający wszystkim węzłom w klastrze na bezpośredni dostęp do urządzenia blokowego. Wszystkie węzły operują w nim jako równe sobie, więc nie jest to typowa architektura klient-serwer, która zazwyczaj jest bardzo wrażliwa na awarię serwera. Obsługa operacji na urządzeniu blokowym przebiega podobnie w klastrze z GFS2 jak na lokalnym systemie plików węzła. Resilient Storage zawiera dodatkowo CLVM, menadżer do obsługi partycji logicznych w klastrze zgodny ze standardami LVM2. Logiczna partycja LVM stworzona przez CLVM jest dostępna na każdym węźle.

Smart Management

Jest to moduł, który razem z platformą EuroMan lub Red Hat Satellite Server pozwala na zarządzanie, z poziomu jednej centralnej, graficznej konsoli, tysiącami fizycznych i wirtualnych maszyn. Połączenie tych dwóch narzędzi tworzy kompletne i sprawdzone rozwiązanie do zarządzania cyklem życia systemów operacyjnych. Główne możliwości tego dodatku to:

  • zarządzanie aktualizacjami – administrator ma możliwość aplikowania, rozkładania, porównywania oraz cofania aktualizacji
  • konfiguracja systemów i dostępnego na nich oprogramowania – pozwala szybko i łatwo tworzyć środowisko dopasowane do potrzeb oraz wygodnie powielić je wykorzystując do tego pliki kickstart
  • audyt i raportowanie – umożliwia łatwe odnalezienie informacje na temat systemu, jego zasobów sprzętowych, dostępnych errat, zaaplikowanych aktualizacji itp.

Load Balancer

Moduł Load Balancer, bazujący na popularnym rozwiązaniu HAProxy, pozwala na rozłożenie ruchu sieciowego na wiele serwerów – czyli równoważnie obciążenia. Moduł ten jest używany w celu zapewniania wyższej wydajności, wysokiej dostępności i zwiększenia odporności na awarie. Administrator ma do wyboru wiele algorytmów balansowania i sposobów sprawdzania dostępności (tzw. health check). HAProxy może być wykorzystany jako system równoważenia obciążenia (ang. load balancer) warstwy 4 (transportowej) z wykorzystaniem protokołu TCP, jak i warstwy 7 (aplikacji) z wykorzystaniem HTTP.

Scalable File System

Jest to moduł implementujący system plików XFS – łatwo skalowalny, szybki i wspierający urządzenia blokowe, których wielkość przekracza 16 TB. XFS stosuje księgowanie metadanych – pomaga ono błyskawicznie sprawdzić i w razie konieczności naprawić błędy w strukturze systemu plików. XFS pozwala także na powiększenie lub defragmentację systemu plików bez przerywania jego pracy. Dzięki możliwości rozszerzenia systemu plików online (czyli w trakcie działania na nim systemu operacyjnego i programów), XFS zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w działaniu serwerów.