system operacyjny EuroLinux już w wersji standardowej zawiera dodatkowe moduły, które w znaczący sposób rozszerzają jego możliwości. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci w przypadku konieczności użycia często niezbędnych w środowisku serwerowym technologii (jak np. High Availability, Network Load Balancer, Scalable File System itp.), nie muszą się martwić o licencjonowanie – są one udostępniane bez żadnych dopłat.

Lista modułów zawartych w dystrybucji EuroLinux:

Smart Management

Jest to moduł, który razem z platformą EuroMan pozwala na zarządzanie tysiącami fizycznych i wirtualnych maszyn, i to z jednej centralnej, graficznej konsoli. To kompletny i uznany system do zarządzania cyklem życia systemów operacyjnych. Główne możliwości tego dodatku to:

  • zarządzanie aktualizacjami – administrator ma możliwość aplikowania, rozkładania, porównywania i cofania aktualizacji
  • konfiguracja systemów i oprogramowania na nich dostępnego – możemy szybko i łatwo tworzyć środowisko dopasowane do naszych potrzeb oraz wygodnie powielić je wykorzystując do tego pliki kickstart
  • audyt i raportowanie – pozwala łatwo znaleźć niezbędne informacje na temat systemu, jego zasobów sprzętowych, dostępnych errat, zaaplikowanych aktualizacji itp.

High Availability

Moduł wysokiej dostępności pozwala na podtrzymanie działania aplikacji niezależnie od stanu poszczególnych węzłów w klastrze. Dzięki temu awaria węzła nie jest jednoznaczna z awarią całej infrastruktury. Dodaje także nowe sposoby redundantnego przechowywania informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych. Ponadto umożliwia podział zadań między węzłami, gwarantując spójność plików, gdy wielu użytkowników pracuje równocześnie nad jednym plikiem. Na dodatek węzły mogą być odłączane i dołączane do klastra bez konieczności rekonfiguracji ze strony administratora.

Load Balancer

Moduł umożliwia rozłożenie ruchu sieciowego na wiele serwerów. Jest to niezbędne w przypadku aplikacji, z których korzystają tysiące użytkowników. W zależności od potrzeb administrator może wybrać optymalny, spośród ośmiu dostępnych algorytmów balansowania. Moduł wymaga użycia LVS (Linux Virtual Server) – działa on na dwóch identycznie skonfigurowanych serwerach – aktywnym i zapasowym. Zapasowy serwer monitoruje pracę aktywnego serwera i w przypadku jego awarii przejmuje jego rolę.

Scalable File System

Jest to moduł implementujący system plików XFS – łatwo skalowalny, szybki oraz uznany system plików, wspierający systemy plików przekraczające 16 TB. XFS stosuje księgowanie metadanych – pomaga ono błyskawicznie sprawdzić i w razie konieczności naprawić błędy w strukturze systemu plików. XFS pozwala także na powiększenie lub defragmentację systemu plików bez przerywania jego pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiąga się mniejsze przestoje w pracy serwerów.

Resilient Storage

Moduł ten implementuje Global File System 2 (GFS2) – system plików pozwalający wszystkim węzłom w klastrze na posiadanie bezpośredniego dostępu do urządzenia blokowego. Wszystkie węzły operują w nim jako równe sobie, więc nie mamy do czynienia z typową architekturą klient-serwer, która często jest bardzo wrażliwa na awarię serwera. Obsługa operacji na urządzeniu blokowym przebiega podobnie w klastrze z GFS2 jak na lokalnym systemie plików węzła. Resilent Storage zawiera dodatkowo CLVM, menadżer do obsługi partycji logicznych w klastrze zgodnie ze standardami LVM2. Logiczna partycja LVM stworzona przez CLVM będzie dostępna na każdym węźle.