Roadmapa EuroLinux Q4 2022

W poprzednim kwartale wydaliśmy system operacyjny EuroLinux Desktop 9, a EuroLinux 8.6 zaczął korzystać z publicznych mirrorów. Aktualnie dotyczy to głównych repozytoriów, ale od wersji 8.7 i 9.1 wszystkie repozytoria będą obsługiwane przez mirrory. Uporządkowaliśmy politykę Vault oraz rozpoczęliśmy prace nad repozytorium Rebel i systemem EuroMan 2.0.

W Q4 planujemy kontynuować prace nad repozytorium Rebel i EuroMan 2.0 beta. Pracujemy nad nowym produktem EuroELS (Extended Life Support), który pozwoli przedłużyć cykl życia systemów RHEL 6, CentOS 6, Oracle Linux 6 i Scientific Linux 6 aż do 2024 roku. Zamierzamy wprowadzić zaproponowane przez społeczność usprawnienia w systemie EuroLinux Desktop, obejmujące domyślny program pocztowy czy lepsze wsparcie do Samby. W planach jest także wdrożenie Gaia 3.0 w wersji beta, która po aktualizacji automatycznie stanie się wersją produkcyjną, a także wydanie testów certyfikacyjnych, które pozwolą sprawdzić, czy sprzęt, którego używamy, będzie działać z daną wersją systemu EuroLinux.

EuroLinux roadmap