Wraz z końcem 2021 roku CentOS 8 zakończył swoje życie w dotychczasowej formie i zaczął funkcjonować jako CentOS Stream, czyli gałąź rozwojowa dla Red Hat® Enterprise Linux®. Oznacza to, że używanie CentOS-a, szczególnie w środowiskach produkcyjnych, stało się ryzykowne. Użytkownicy CentOS-a nie otrzymują już dotychczasowych aktualizacji, a sprawdzone, stabilne pakiety zostały zastąpione rozwojowymi, niesprawdzonymi w praktyce produkcyjnej.

Jest to główny i najważniejszy powód, dla którego setki tysięcy organizacji zostało zmuszonych do migracji na inną stabilną dystrybucję. W tej sytuacji dobrą alternatywą dla CentOS-a jest system EuroLinux.

Innym powodem migracji z CentOS-a jest potrzeba wsparcia technicznego. Decyzja o wyborze dostawcy wsparcia lub samo pozostawienie sobie takiej możliwości, ma dla użytkownika kluczowe znaczenie i racjonalne uzasadnienie.

Firma EuroLinux jest nie tylko producentem oprogramowania, ale też dostawcą wsparcia technicznego, które można zakupić w dowolnym, dogodnym dla użytkownika momencie. Jest ono realizowane przez inżynierów i architektów w języku polskim i angielskim. Obejmuje ono także wsparcie migracyjne i instalacyjne. Więcej na temat wsparcia EuroLinux dowiesz się na stronie Wsparcie techniczne.

Dlaczego warto migrować na EuroLinux?

EuroLinux vs. CentOS

EuroLinux w identyczny sposób jak dotychczas CentOS spełnia rolę stabilnego i dojrzałego forka RHEL®. Ponieważ EuroLinux jest tworzony z kodu źródłowego RHEL®, zachowuje z nim zgodność 1:1, w tym pełną zgodność nazw i wersji pakietów. Zapewnia więc takie same funkcjonalności, działanie oraz wygląd. Zmienia się tylko branding (nazwa) systemu. Jest to istotne dla organizacji posiadających wykwalifikowaną kadrę techniczną. Administratorzy, pracując na EuroLinux, czują się pewnie i komfortowo, bo nie muszą poznawać innego, nowego systemu.

Stabilne aktualizacje

Przejście na EuroLinux gwarantuje ciągłość wsparcia dla migrowanego systemu w postaci stabilnych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Aktualizacje dla EuroLinux 8 będą dostarczane przynajmniej do 30 czerwca 2029 roku, a dla EuroLinux 9 nie krócej niż do 30 czerwca 2032 roku.

Wersja darmowa i płatna

EuroLinux 8 i 9 dostępny jest w wersji darmowej oraz płatnej, obejmującej dodatkowo wsparcie techniczne. W obu przypadkach jest to ten sam stabilny, bezpieczny i na bieżąco aktualizowany system operacyjny. Wersja płatna oferuje dostęp i wsparcie także dla wydań 6 i 7.

Prosta migracja

Proces migracji jest prosty, bezpieczny oraz odwracalny. Nie wymaga ręcznej reinstalacji systemu. Zainstalowane aplikacje, dane oraz konfiguracja pozostają bez zmian. Dzięki temu znacząco ograniczamy czasochłonne testy regresyjne i eliminujemy koszty migracji. Po zakończeniu procesu system będzie otrzymywał nowe aktualizacje z repozytorium EuroLinux.

Dostarczany skrypt migracyjny jest przygotowany przez ten sam zespół deweloperów, który kompiluje system EuroLinux. Dzięki temu proces migracji jest lepiej dopracowany i uwzględnia znane architektom detale. Udostępniony skrypt przeszedł wiele testów, aby spełnić oczekiwane wysokie standardy.

Fachowe wsparcie

Dodatkowo w ramach płatnej subskrypcji zapewniamy profesjonalną asystę migracyjną. Dotychczas ze wsparcia migracyjnego EuroLinux skorzystały podmioty z sektora publicznego, finansowego, telco, logistycznego, retail oraz badawczo-naukowego, a także wiele firm z branży IT.

No vendor lock-in

Jako producent pozostajemy wierni idei Open Source i kierujemy się zasadą „no vendor lock-in”. Dlatego honorujemy wolność klienta w wyborze dystrybucji Linux, jak i dostawcy wsparcia.

Jasne warunki

Dużą przewagą jest też prosta umowa licencyjna (EULA), która jest zawierana z polskim producentem oraz opiera się na prawie polskim. Eliminuje to wiele ryzyk związanych z ewentualnymi postępowaniami prawnymi w innych, często dalekich krajach.

Migracja w pigułce

Proces migracji ogranicza się do uruchomienia skryptu w bashu, który zamienia dotychczasowe repozytorium CentOS na EuroLinux oraz zastępuje wszystkie pakiety takimi samymi, ale pochodzącymi od EuroLinux. Inne repozytoria (third-party) pozostają bez zmian. Po zakończeniu działania skryptu należy zrestartować system. Po uruchomieniu będzie się on przedstawiał jako EuroLinux. Treść skryptu jest transparentna oraz dostępna publiczne na GitHub.

Migracja z CentOS do EuroLinux – przewodnik

 

Zasoby:

skrypt migracyjny
(w tym pełny opis parametrów skryptu)
https://github.com/eurolinux/eurolinux-migration-scripts
przewodnik po migracji
(wspierane dystrybucje: CentOS, RHEL, Oracle, AlmaLinux, Rocky Linux)
https://pl.euro-linux.com/eurolinux/migracja-do-eurolinux/
otwarta dokumentacja
(w języku angielskim)
https://docs.euro-linux.com/

Polecenia:

⌨️ sudo yum update
⌨️ git clone https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git
⌨️ cd eurolinux-migration-scripts
⌨️ sudo ./migrate2eurolinux.sh
⌨️ sudo reboot
⌨️ cat /etc/el-release

Zamów wsparcie