Dane techniczne

1 Repozytorium Baterii zawiera pakiety niezbędne do całkowitej przebudowy dystrybucji, niebędące równocześnie jej częścią. Są to pakiety utrzymywane przez firmę EuroLinux.
2 Klienci posiadający subskrypcję Gold Key oraz EuroLinux Gaia mają możliwość tworzenia własnych dystrybucji, będących forkami EuroLinux.

Wydania i cykl życia

Minimalne wymagania sprzętowe

CPU Intel x86_64, AMD, ARM
RAM 4GB (1.5GB per CPU recommended)
Free space 10GB (20 GB recommended)

Publiczne zasoby

Vault vault.cdn.euro-linux.com
Quick Start https://docs.euro-linux.com/
Bugtracker https://github.com/EuroLinux/eurolinux-distro-bugs-and-rfc
Skrypt migracyjny https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git

Certyfikacje sprzętowe

EuroLinux jest zgodny sprzętowo z każdym urządzeniem posiadającym certyfikację systemów Red Hat® Enterprise Linux® i Oracle® Linux. Lista certyfikowanego sprzętu dla EuroLinux jest więc tożsama z listą publikowaną przez producentów tych systemów.

Wirtualizacja

EuroLinux wspiera następujące platformy wirtualizacji: VMware, Microsoft® Hyper-V, Red Hat® Enterprise Virtualization, Oracle® VirtualBox, XEN, KVM. EuroLinux może być również instalowany we wszystkich popularnych rozwiązaniach chmurowych i hybrydowych.

Wirtualna maszyna Javy (JVM)

Jednym z elementów systemu operacyjnego EuroLinux jest JVM. Instalując dowolną z certyfikowanych maszyn wirtualnych Java™ np. OpenJDK (standardowo dostępną w EuroLinux), użytkownik zyskuje poprawnie działającą platformę EuroAP, EuroSSO lub JBoss® na systemie EuroLinux.