Usługi chmurowe są najszybciej rosnącą częścią całego rynku IT. Coraz więcej organizacji przyjmuje strategię ukierunkowaną na rozwiązania cloud, a korzystanie z platform chmurowych jest ich naturalnym wyborem. Podążając za rynkowymi potrzebami, udostępniamy system EuroLinux na platformach czterech chmurowych liderów.

Amazon Web Services (AWS)

EuroLinux jest oferowany w AWS Marketplace w ramach usługi EC2 (Elastic Cloud Computing). EC2 to obecnie najczęściej wybierana opcja, obejmująca wirtualny klaster komputerów z możliwością skalowania zasobów sprzętowych. W ramach Amazon Marketplace dostarczamy obrazy systemów EuroLinux w różnych wersjach. Oferujemy także 5-dniową subskrypcję testową.

Microsoft Azure

Umożliwiamy korzystanie z różnych wersji EuroLinux także w Microsoft Azure Marketplace. Tworzone w ramach usługi Azure Compute maszyny mogą być monitorowane z poziomu Portalu Microsoft Azure, który dostarcza szereg narzędzi potrzebnych do diagnozy i zarządzania zasobami. W przypadku tej chmury użytkownik ma do dyspozycji aż 30-dniowy okres testowy.

Alibaba CLoud

System EuroLinux jest również dostępny na największej dalekowschodniej platformie chmurowej Alibaba Cloud (znanej także jako Aliyun). Oprócz centrów danych zlokalizowanych przede wszystkim w Azji, Alibaba Cloud daje także możliwość wyboru regionu w Europie, Ameryce Północnej czy nawet Australii. Jej oferta jest bardzo atrakcyjna cenowo (w porównaniu z chmurami AWS czy Azure), co czyni ją interesującą opcją dla firm o mniejszym budżecie.

Google Cloud Platform

Obrazy systemu EuroLinux są dostępne również w chmurze Google Cloud Platform. Aby z nich skorzystać, należy użyć konsolowego narzędzia gcloud, instalowanego razem z Cloud Shell, oraz obrazu EuroLinux dostępnego tutaj. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie projektami i zasobami Google Cloud. Logujemy się przez gloud do GCP, a następnie wybieramy lub tworzymy nowy projekt, po czym uruchamiamy komendę:

gcloud beta compute instances create eurolinux-server1 --zone=us-central1-a --machine-type=n1-standard-1 --subnet=default --image=https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/eurolinux-cloud/global/images/eurolinux-9-2 --boot-disk-size=10GB

Utworzy ona w strefie us-central1-a instancję systemu EuroLinux o nazwie eurolinux-server1.

Inne platformy

Sukcesywnie udostępniamy nasze produkty także na innych platformach chmurowych. Będziemy o nich informować także na naszym blogu.