Darmowe obrazy kontenerowe i VM

Free Base Image (FBI) to nasz odpowiednik Universal Base Image (UBI) i obejmuje on obrazy kontenerowe oraz wirtualne bez pełnego środowiska graficznego. FBI funkcjonuje jako repozytorium developerskie, obrazy są regularnie odświeżane i zawierają najnowsze wersje pakietów. Możesz ich używać zarówno do testowania, jak i do uruchamiania w środowisku produkcyjnym. Obrazy te nie są jednak objęte wsparciem ani gwarancją producenta. Wszystkie obrazy EuroLinux FBI przed publikacją przechodzą nasze wewnętrzne testy:

Docker Vagrant Quay

Darmowe obrazy ISO

Udostępniamy również pełne obrazy instalacyjne ISO dystrybucji EuroLinux. Najnowsze wersje systemu są dostępne do pobrania w linku poniżej. Wersja darmowa nie posiada wsparcia producenta.

Obrazy ISO

EuroLinux w chmurze

Od 2020 roku EuroLinux jest oficjalnie dostępny jako produkt w chmurze. Obecnie system jest oferowany na platformach trzech chmurowych liderów:

AWS Marketplace

Ze względu na dużą popularność usług chmurowych AWS, wybraliśmy w pierwszej kolejności Amazon EC2 (Elastic Cloud Computing) w AWS Marketplace. Jest to jedna z najpopularniejszych usług w chmurze AWS, obejmująca wirtualny klaster komputerów z możliwością skalowania zasobów sprzętowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb w danym czasie. Dla zainteresowanych oferujemy także – bez ponoszenia opłat za oprogramowanie – 5-dniowy okres testowy.

EuroLinux w AWS

Microsoft Azure

Aby stworzyć własną maszynę wirtualną EuroLinux na Microsoft Azure, należy kliknąć Get It Now. Po zalogowaniu i przekierowaniu na portal Azure klikamy przycisk Create. Następnie przechodzimy do zakładki Basics w menu ustawień maszyny wirtualnej. W dziale Administrator account wybieramy rodzaj autentykacji oraz podajemy nazwę użytkownika, która będzie potrzebna przy logowaniu się na maszynę. Po uzupełnieniu wymaganych pól w zakładce Basics przechodzimy do Review + create i klikamy przycisk Create. Aby połączyć się z utworzoną maszyną wirtualną, należy ją wskazać i użyć jednej z możliwości połączenia (SSH, RDP lub Bastion) oferowanej przez Azure.

EuroLinux w Azure

Google Cloud Platform

Obraz EuroLinux dostępny jest również w Google Cloud Platform. Tworzenie instancji EuroLinux jest możliwe za pomocą narzędzia gcloud oraz naszego obrazu https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/eurolinux-cloud/global/images/eurolinux-8-5. Narzędzie gcloud możemy pobrać w sposób opisany na stronie https://cloud.google.com/sdk/docs/install. Po zakończonym procesie instalacji narzędzia należy się zalogować przez nie do Google Cloud Platform, a następnie wybrać lub stworzyć projekt. Ostatnim krokiem jest uruchomienie komendy:

gcloud beta compute instances create eurolinux-server1 --zone=us-central1-a --machine-type=n1-standard-1 --subnet=default --image=https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/eurolinux-cloud/global/images/eurolinux-8-5 --boot-disk-size=10GB

Utworzy ona w strefie us-central1-a instancję systemu EuroLinux o nazwie eurolinux-server1.

Masz pomysły na ulepszenia?

Uwagi i pomysły na ulepszenia dystrybucji można zgłaszać w naszym publicznym repozytorium na GitHub. Dla klientów posiadających aktywne subskrypcje rekomendujemy korzystanie z portalu wsparcia (https://euro-linux.com/client-zone/tickets/).

github bugs/RFC