EuroLog to zestaw narzędzi, których zadaniem jest zwiększenie wartości, jaką uzyskuje organizacja z analizy danych zawartych w logach pochodzących z aplikacji, systemów i urządzeń.

Poszczególne elementy platformy są zestrojone i dopasowane tak, żeby zapewnić wysoką wydajność oraz łatwe skalowanie. Interfejs analityczny jest intuicyjny, podobnie proste jest korzystanie z aplikacji analitycznych dostarczonych wraz z produktem.

Globalny schemat działania EuroLog przedstawia poniższy diagram:

 

globalny-schemat-dzialania-EuroLOG

Zdarzenia zbierane są przez jedną z instancji kolektora (który może zostać pominięty w szczególnych przypadkach), buforowane w persystentnym systemie kolejek, następnie parsowane i magazynowane w wybrany sposób. Na każdym etapie można dokonać transformacji danych lub wykonać akcje w oparciu o zawarte w zdarzeniu informacje z ich wykorzystaniem (na przykład parametryzując wywołanie komendy).