Zdarzenia po wzbogaceniu składowane są w magazynie danych lub/oraz podejmowane są inne operacje z wykorzystaniem, lub bez wykorzystania treści zdarzenia. Domyślną operacją jest zapis do bazy EuroNoSQL celem analityki. Zdarzenia mogą być składowane w wielu różnych typach magazynów w zależności od kryteriów z uwzględnieniem redundancji właściwiej dla określonego typu danych.

Po finalnej transformacji może nastąpić jedno z poniższych zdarzeń:

 • Zapis do EuroNoSQL
 • Zapis do EuroDB – jeżeli wymagany jest mechanizm składowania w relacyjnej bazie danych
 • Zapis do plików CSV
 • Wysłanie notyfikacji mailowej
 • Wykonanie polecenia (dowolnego) sparametryzowanego wartościami pól zdarzenia
 • Zapis do pliku tekstowego (plain)
 • Zapis do większości chmurowych usług składowania danych
 • Zapis do Graphite
 • Wykonanie żądania HTTP
 • Zapis do większości mechanizmów kolejek
 • Zapis do MongoDB®
 • Ustawienie wartości w Nagios® (tylko tryb pasywny)
 • Zapis do OpenTSDB
 • Zapis do StatsD
 • Zapis do Solr
 • Zapis bezpośrednio do socketów TCP / UDP
 • Zapis do Syslog
 • Wysłanie zdarzenia (bądź dowolnego komunikatu) protokołem XMPP
 • Wysyłanie zdarzenia do serwera Zabbix
 • Zapis do SNS
 • Zapis do brokera STOMP.