Zdarzenia (jako pojedyncze jednostki zawartości logów) mogą pochodzić z dowolnego źródła. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wykorzystanie następujących źródeł:

 • Logi w formacie tekstowym. Aplikacja kliencka na systemy  operacyjne UNIX, Linux, Windows®, OS X – transmisja natywnym  protokołem do kolektora
 • Obsługa protokołu syslog (kolektor jako serwer sysloga)
 • Przechwytywanie powłoki (STDOUT/STDERR)
 • Dziennik zdarzeń (Windows® Event Log)
 • Graphite
 • HTTP (jako klient API oraz listener )
 • IRC
 • Ganglia
 • Dowolne źródło JDBC (różnicowo)
 • JMX
 • Log4J
 • Puppet
 • Większość mechanizmów kolejek (Kafka, Rabbit, Redis, etc)
 • Socket TCP
 • Socket UNIX
 • WMI.

Na powyższej liście wymieniono najbardziej popularne typy mechanizmów przesyłania logów. Możliwości platformy są dużo większe. Dlatego też prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, jeżeli na zamieszczonym wykazie nie ma pożądanego protokołu/mechanizmu.