EuroMan to zaawansowana platforma do centralizacji zarządzania systemami operacyjnymi EuroLinux, Red Hat® Enterprise Linux®, CentOS, Oracle® Linux, AlmaLinux i Rocky Linux, które należą do rodziny Enterprise Linux. Pozwala, za pomocą czytelnej konsoli graficznej, w sposób kompleksowy administrować, monitorować oraz automatyzować zadania w całym środowisku fizycznym, wirtualnym oraz chmurowym.

Zarządzanie systemami operacyjnymi to nieodzowny element utrzymania systemów w każdym przedsiębiorstwie. Zastosowanie w tym celu zaawansowanego narzędzia do centralizacji pozwala na przejście od klasycznej administracji, gdzie administrator zajmuje się każdym systemem osobno, do dużo bardziej efektywnego zarządzania opartego na grupach i przynależnych im zasadach.

Dzięki globalnemu podejściu administrator zawsze ma pełną wiedzę na temat stanu ilościowo-jakościowego infrastruktury, wersji zainstalowanego oprogramowania, wykrytych ewentualnych zagrożeń, a także konieczności instalacji aktualizacji.

EuroMan to m.in.:

 • zdalne, centralne jednoczesne zarządzanie tysiącami rozproszonych systemów operacyjnych
 • instalacja, deinstalacja, update i upgrade pakietów oprogramowania;
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przyłączonych systemów. Dzięki temu administrator może szybko i adekwatnie reagować na ewentualne problemy lub awarie;
 • możliwość wyboru sposobu zarządzania przez centralną konsolę graficzną lub interfejs wiersza poleceń (CLI) Hammer – w zależności od preferencji administratora;
 • zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami na wielu systemach jednocześnie;
 • możliwość tworzenia skomplikowanej struktury dostępów dla użytkowników;
 • możliwość używania najnowocześniejszych metod uwierzytelniania;
 • łatwe i szybkie konfigurowanie ustawień systemowych;
 • wykonywanie dowolnych komend na przyłączonych maszynach;
 • tworzenie cyklicznych planów synchronizujących repozytoria;
 • dostosowywanie ustawień aplikacji do indywidualnych wymagań organizacji;
 • tworzenie i operowanie produktami opartymi na repozytoriach typu Ansible, Docker, file lub yum;
 • łatwe tworzenie kopii zapasowych;
 • przeprowadzanie audytów SCAP oraz generowanie czytelnych raportów. Pozwala to na wygodne i wydajne analizowanie systemów, dzięki czemu administrator może śledzić trendy i identyfikować problemy;
 • automatyzacja większości zadań administracyjnych wpływająca na oszczędność czasu oraz minimalizowanie ryzyka błędów ludzkich;
 • możliwość szybkiego i wydajnego skalowania środowiska.

EuroManEuroMan na jednym ekranie informuje o kondycji podłączonych do niego systemów operacyjnych. Dzięki temu administrator natychmiast dowiaduje się, które maszyny wymagają aktualizacji i mogą być podatne na ataki. Zdalnie może również wykonać wszelkie operacje administracyjne.