Uproszczone zarządzanie

Platforma EuroMan umożliwia wykonywanie operacji na całych grupach lub wybranych systemach. Administrator może zarządzać oprogramowaniem, audytować systemy, modyfikować pliki konfiguracyjne, a także wykonywać dowolne komendy bashowe na przyłączonych maszynach. Skraca to czas i wysiłek niezbędny do efektywnego utrzymywania infrastruktury w pożądanym stanie. Operacje wykonywane na systemach są rejestrowane, co jeszcze bardziej podnosi stopień bezpieczeństwa.

Kontrola nad patchami oraz łatwy dostęp do errat

Korzystając z EuroMana, użytkownik uzyskuje lokalny dostęp do errat, konfigurowalną kontrolę nad uaktualnieniami i całością procesu aktualizacji. Dzięki temu administratorzy zawsze wiedzą, czy konkretna podatność zero-day dotyczy zarządzanego środowiska, czy została zaaplikowana i czy systemy są bezpieczne.

Świadomość środowiska

EuroMan kolekcjonuje informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i użyciu zasobów. Pozwala administratorom szybko docierać do tych informacji. Dzięki bogatemu API umożliwia także łatwe tworzenie raportów i podsumowań.

Bogate API

Dzięki przejrzystemu API istnieje możliwość tworzenia własnych skryptów w popularnych językach, takich jak Perl, Python czy Ruby. Podnosi to wszechstronność EuroMana i znacząco zwiększa możliwości dopasowania go do potrzeb klienta.

Skalowalność

EuroMan, dzięki centralnej konsoli graficznej, pozwala pojedynczemu administratorowi (lub ich grupie) sprawnie, dokładnie i dużo prościej niż w trybie tekstowym zarządzać zarówno setkami, jak i pojedynczymi systemami. Dzięki centralnemu systemowi zarządzania, jakim jest EuroMan, ilość maszyn, którymi opiekuje się administrator, nie ma kluczowego znaczenia.

Wsparcie dla wielu wersji systemów operacyjnych Enterprise Linux

EuroMan umożliwia zarządzanie hostami w różnych wersjach systemów operacyjnych Enterprise Linux. Aktualnie wspiera wersje 6, 7, 8 i najnowszą 9.

Zautomatyzowane zarządzanie zwiększające produktywność

Nawet w niewielkich centrach danych ręczna konfiguracja i aktualizacja serwerów jest czasochłonna. Sprzyja to popełnieniu niezamierzonego błędu, który może okazać się bardzo kosztowny. Wraz ze wzrostem skali centrum danych rośnie jego złożoność. Nieskończone dodawanie specjalistów do jego obsługi jest nieefektywnym i drogim rozwiązaniem. Nie tylko szybko wzrastają koszty, ale jeszcze szybciej rośnie ryzyko popełnienia błędów i utraty kontroli nad całością środowiska. Odpowiedzią na te wyzwania jest EuroMan, który umożliwia, z jednego miejsca, za pośrednictwem centralnej konsoli graficznej łatwe zarządzanie, monitorowanie, konfigurację i patchowanie, a także szybsze i spójne wdrażanie systemów operacyjnych.

Wsparcie dla IPv6

EuroMan oferuje możliwość zarządzania hostami korzystającymi z protokołu IPv6, co zapewnia także przyszłościową skalowalność.

Integracja z chmurą

EuroMan integruje się z chmurami publicznymi, takimi jak AWS, GCP, Azure czy Alibaba Cloud umożliwiając łatwiejsze zarządzanie zasobami w chmurze.

OpenSCAP

SCAP, czyli Security Content Automation Protocol, to specyfikacja służąca do automatycznego sprawdzania systemu operacyjnego pod kątem słabej konfiguracji bezpieczeństwa, czyli oceniania jego podatności na ataki. Umożliwia ewaluowanie zgodności infrastruktury z powszechnie przyjętymi standardami. EuroMan posiada zdolność przeprowadzania audytów przy pomocy OpenSCAP. Dzięki temu współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami bezpieczeństwa staje się szybsza, prostsza i efektywniejsza.