EuroMan w sposób naturalny sprawdzi się zarówno na wczesnym, jak i w późniejszym etapie rozwoju infrastruktury. Pozwala na zachowanie zgodności z dobrymi praktykami przez cały cykl użytkowania rozwiązań IT oraz ułatwia zarządzanie serwerami w dowolnej skali.

EuroMan jest rozwiązaniem dla firm, które wymagają bezwzględnej kontroli i bezpieczeństwa swoich systemów operacyjnych.

Przykłady zastosowań EuroMan

Możliwość aktualizacji systemów bez dostępu do sieci Internet

Ze względu na wymagania klienta, w przedsiębiorstwie żadna z maszyn nie może być wystawiona poza intranet. Jeżeli jednak klient nie chce posiadać przestarzałego, a tym samym bardziej podatnego na ataki oprogramowania, potrzebuje mechanizmu, który pozwoli mu utrzymywać aktualizacje wraz z erratami w jednym miejscu, wewnątrz swojej infrastruktury. Jest to podstawowa funkcjonalność EuroMana. Aktualizacje i erraty, które zostaną w nim zapisane, także z pomocą przenośnych nośników, takich jak DVD-ROM czy pendrive, następnie mogą zostać rozpropagowane w obrębie całej infrastruktury bez narażania jej na kontakt ze światem zewnętrznym.

Provisioning maszyn

Klient wdraża właśnie nową aplikację na swoje serwery. Aplikacja jest klastrowalna. Klient nie wie jednak, ile maszyn będzie potrzebnych do obsłużenia ruchu w aplikacji. Po stworzeniu jednego systemu skonfigurowanego w poprawny sposób klient chce mieć możliwość odtworzenia identycznego środowiska dla dużej ilości systemów. EuroMan posiada zaawansowane możliwości provisoningu, tj. doprowadzania maszyny do żądanego stanu. Zapewnia możliwość instalacji zarówno bezpośrednio na serwerze (bare metal), jak i na środowiskach zwirtualizowanych oraz chmurowych.

Monitoring

Klient posiadał już zarządcę systemów operacyjnych. Nasz zespół pomógł mu w migracji do EuroMan. W czasie migracji okazało się, że klient nie posiada sprawnego systemu monitoringu. Był to element długu technicznego obecnego w niemal każdej organizacji ze względu na brak czasu i możliwości oddelegowania zasobów w celu spłacenia tego długu. Zespół migrujący zaproponował monitoring z użyciem istniejącego już w organizacji EuroMana. Pozwoliło to nie tylko spłacić dług techniczny niskim kosztem, ale również uniknąć zasobochłonnego procesu wyboru i wdrożenia odpowiednich narzędzi.