EuroMan w sposób naturalny sprawdzi się wszędzie tam, gdzie oczekiwana lub niezbędna jest kontrola nad zasobami systemowymi przedsiębiorstwa. Wprowadzony zarówno na wczesnym, jak i w późniejszym etapie pozwala na zachowanie zgodności z dobrymi praktykami przez cały cykl użytkowania rozwiązań IT oraz ułatwia zarządzanie serwerami w dowolnej skali.

EuroMan jest rozwiązaniem dla firm, które wymagają bezwzględnej kontroli i bezpieczeństwa swoich systemów operacyjnych.

Przykłady zastosowań EuroMan

Możliwość aktualizacji systemów bez dostępu do sieci

Ze względu na wymagania klienta, w przedsiębiorstwie żadna z maszyn nie może być wystawiona poza intranet. Jeżeli jednak klient nie chce posiadać przestarzałego, a tym samym bardziej podatnego na ataki oprogramowania, potrzebuje mechanizmu, który pozwoli mu trzymać aktualizacje wraz z erratami w jednym miejscu. Jest to podstawowa funkcjonalność EuroMana. Aktualizacje i erraty, które zostaną do niego zapisane, także z pomocą przenośnych nośników, takich jak DVD-ROM czy pendrive, mogą następnie zostać rozpropagowane w obrębie całej infrastruktury bez narażania jej na kontakt ze światem zewnętrznym.

Provisioning maszyn

Klient wdraża właśnie nową aplikację na swoje serwery. Aplikacja jest klastrowalna. Klient nie wie jednak, ile maszyn będzie potrzebnych do obsłużenia ruchu w aplikacji. Po stworzeniu jednego systemu skonfigurowanego w poprawny sposób klient chce mieć możliwość odtworzenia identycznego środowiska dla dużej ilości systemów. EuroMan posiada zaawansowane możliwości provisoningu, tj. doprowadzania maszyny do żądanego stanu. Zapewnia możliwość instalacji zarówno na „gołym” sprzęcie, jak i KVM’ie lub Xen’ie.

Monitoring

Klient posiadał już zarządcę systemów operacyjnych. Nasz zespół pomógł mu w migracji do EuroMana. W czasie migracji okazało się, iż klient nie posiada sprawnego systemu monitoringu. Był to element długu technicznego obecnego w niemal każdej organizacji ze względu na brak czasu, jak i niechęć oddelegowania zasobów w celu spłacenia tego długu. Zespół migrujący zaproponował monitoring z użyciem, istniejącego już w organizacji, EuroMana. Pozwoliło to nie tylko spłacić dług techniczny niskim kosztem, ale również uniknąć zasobochłonnego procesu wyboru i wdrożenia odpowiednich narzędzi.

Przydział zasobów w organizacji

Klient zakupił X licencji na oprogramowanie. Jest ono bardzo popularne, lecz administratorzy nie przykładają uwagi do tego, czy sumaryczna liczba subskrypcji jest zgodna z zakupioną. Klient chce zmitygować ryzyko kar w przypadku audytu. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być EuroMan. Istnieje możliwość stworzenia osobnego kanału dla oprogramowania i nadania administratorom poszczególnych jednostek odpowiedniej ilości subskrypcji. Pozwala to na lepsze zarządzanie zarówno zasobami, jak i ryzykiem.