Oferta płynąca z potrzeb

Rozwiązania Open Source umożliwiają indywidualny wybór dostawcy oprogramowania oraz wsparcia technicznego. Dlatego warto spojrzeć na potencjalne korzyści płynące z właściwego wyboru. Część wymienionych niżej zalet pochodzi wprost z naszego stosu technologicznego, inne z filozofii firmy zawartej w naszej dewizie „true product – real support – fair price”, a kolejne wynikają z samej oferty produktu.

Największe zalety EuroStorage to:

 • dłuższy cykl życia względem wersji społecznościowej (ang. community)
 • lokalne wsparcie techniczne w języku polskim i angielskim
 • centralny punkt wsparcia dla wielu rozwiązań
 • prosta i przejrzysta oferta bez ukrytych kosztów lub niespodzianek
 • dostęp do aktualizacji wraz z erratami
 • autoryzowane szkolenia (Szkolenie EuroStorage Administration)

Dodatkowo w ramach Proaktywnej Opieki Ciągłej realizowanej przez dedykowany zespół obsługi klienta TU (Technical Unit), istnieje możliwość:

 • administracji rozwiązaniem w trakcie całego jego cyklu życia
 • doradztwa na etapie projektowania infrastruktury i zakupu sprzętu
 • przeprowadzenia analizy porównawczej różnych systemów i rozwiązań
 • instalacji i konfiguracji rozwiązania
 • tunningu i dostrajania klastra EuroStorage
 • przeprowadzenia szkolenia dostosowanego do indywidualnych oczekiwań klienta.

Idea rozwiązania

EuroStorage jest produktem w całości opartym na projekcie społecznościowym Ceph™. Dostarcza on system Software Defined Storage (SDS) w postaci pełnego stosu technologicznego. EuroStorage z jednej strony posiada wyróżniki technologiczne zapewniające w pełni wspierane rozwiązanie klasy Enterprise, a z drugiej poprzez unikanie wprowadzania licznych modyfikacji do podstawowego kodu pozwala uniknąć sytuacji „vendor lock-in”.

Do wybranych projektów, na których oparty jest EuroStorage, należą:

 • Ceph™ w wersji 14 z poprawkami oraz ewentualnymi backportami zwiększającymi poziomy bezpieczeństwa i niezawodności, a niemającymi wpływu na funkcjonalność platformy (brak „vendor lock-in”)
 • Ceph™ Deploy – narzędzie do instalacji i zarządzania klastrem
 • Ceph™ Ansible™ – zestaw playbooków do instalacji i zarządzania klastrem, także w środowiskach skonteneryzowanych
 • Ceph™ Medic – narzędzie analizujące i wyszukujące potencjalne nieprawidłowości w klastrze oraz informujące o nietypowych zdarzeniach i konfiguracjach. Wspiera między innymi Kubernetes™ i OpenShift™.