Ze względu na swoje unikatowe cechy, innowacyjną architekturę, imponującą wydajność oraz otwartość kodu, EuroStorage może być integrowany z wieloma projektami. Poniżej przestawiamy zbiór wybranych rozwiązań, z którymi EuroStorage będzie się doskonale komponował.

EuroStorage i OpenStack™
EuroStorage, tak samo jak Ceph™, może być łączony z OpenStack™ w celu zapewnienia zarówno backendu dla dysków maszyn wirtualnych, jak i ich obrazów. Wiele osób upatruje sukcesu Ceph™ w integracji z OpenStack™. Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż Ceph™ nie był dla niektórych vendorów domyślnym backendem dla dysków maszyn wirtualnych. Jednak ze względu na swoją doskonałość praktycznie wyparł inne rozwiązania. W przypadku OpenStack™, EuroStorage jest integrowany z projektami Glance i Cinder. Klaster EuroStorage obsługujący OpenStack™ działa więc jako dostawca RBD oraz RGW. W teorii można by rozdzielić taki klaster na dwa. Jeden zapewniający urządzenia blokowe dla Cinder oraz drugi zapewniający usługę zarządzającą obrazami Glance. Jednak takie rozwiązanie nie przynosi żadnych korzyści wydajnościowych, a ponadto nie pozwala na optymalne gospodarowanie zasobami.

EuroStorage i Kubernetes™
EuroStorage może być łączony z najpopularniejszym orkiestratorem kontenerów, czyli projektem Kubernetes™. W przypadku Kubernetes™ poszczególne volumeny (trwała pamięć masowa, w terminologii kontenerów tzw. persistent storage) są mapowane na RBD przy pomocy modułu jądra (RBD może być używane zarówno z poziomu modułu jądra, jak i FUSE). Dzięki rozproszeniu danych i wykorzystaniu algorytmu CRUSH klaster pozostaje wysokowydajny ze zrównoważonym obciążeniem, a dane, które w przypadku kontenerów muszą być trwałe (np. baza danych), są bezpiecznie przetrzymywane w klastrze EuroStorage.

Obiektowa pamięć masowa
EuroStorage może być również używany jako zamiennik Amazon™ Simple Storage Service (Amazon™ S3). Pozwala to na wykorzystanie istniejących programów oraz aplikacji, a także na planowanie nowych z wykorzystaniem bibliotek typu SDK dla S3 i/lub AWS. Drugim zastosowaniem jest użycie RGW (p. Glosariusz) z protokołem OpenStack™ Swift. Obydwa protokoły pozwalają na pobieranie obiektów (np. grafika, obrazy maszyn wirtualnych, dane w formacie CSV – występuje tutaj pełna dowolność) przy pomocy prostego API.

Należy podkreślić, iż EuroStorage posiada także szereg integracji z serwisami przechowującymi sekrety, dzięki czemu pozwala na bezpieczny dostęp do nich z poziomu RGW.

Rozproszony wysokowydajny system plików z migawkami
Warto zwrócić uwagę na to, że pierwszym zastosowaniem Ceph™ był rozproszony system plików. Dziś EuroStorage może zaoferować bezpieczny, samorównoważący się, wysokowydajny i wysokodostępny system plików. Dodatkowo EuroStorage pozwala na tworzenie migawek (ang. snapshot) i odzyskiwanie z nich zarówno pojedynczych plików, jak i całych systemów plików. Co więcej, opisany wyżej CephFS, jest zgodny z POSIX i operuje na tradycyjnym interfejsie plikowym, co pozwala na użycie go także ze starszymi aplikacjami wykorzystującymi ten rodzaj zapisu informacji.

EuroStorage i QEMU/KVM, libvirt
Libvirt jest biblioteką zapewniającą warstwę abstrakcji pozwalającą korzystać z różnych nadzorców wirtualizacji z jednego poziomu. Dzięki integracji z biblioteką libvirt, EuroStorage może być backendem dla następujących hipernadzorców:

  • QEMU/KVM
  • VirtualBox
  • XEN
  • Inne obsługiwane przez libvirt.

EuroStorage i CloudStack™
Mimo iż CloudStack™ nie zdobył takiej popularności jak OpenStack™, wciąż jest znaczącym produktem. Z tego względu warto pamiętać, że istnieje możliwość zintegrowania CloudStack™ z klastrem EuroStorage w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej pamięci masowej dla maszyn wirtualnych.