EuroTower to platforma do automatyzacji w infrastrukturze IT z użyciem Ansible®, wyposażona w centralną konsolę graficzną. Jest to kompletne, stabilne i w pełni wspierane rozwiązanie klasy Enterprise przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w przedsiębiorstwach i organizacjach.

EuroTower dostarcza przeglądarkowy interfejs, który ułatwia zarządzanie automatyzacją, oferując wszystkie potrzebne funkcjonalności i udogodnienia, których brakuje w Ansible®. Znacznie podnosi standardy bezpieczeństwa, umożliwia kontrolę dostępu opartą na rolach, samoobsługę oraz przechowuje dzienniki zdarzeń z zaawansowanymi możliwościami powiadomień. EuroTower zapewnia także interfejs CLI, REST API oraz integrację z innymi aplikacjami, takimi jak: EuroIQ, ManageIQ® (w tym Continuous Discovery), EuroMan, Red Hat® Satellite, Splunk® i wiele innych...

EuroTower, dzięki czytelnej konsoli graficznej, pozwala zobaczyć obecny stan podpiętych hostów oraz historię operacji z podziałem na organizacje, zespoły oraz poszczególne role, takie jak deweloper, audytor czy lider zespołu. Na dodatek EuroTower umożliwia tworzenie zaawansowanych przepływów pracy (ang. workflow) wykonywanych zarówno w statycznym, jak i w dynamicznie generowanym środowisku.

Wdrożenie automatyzacji IT z użyciem Ansible daje wrażenie podróży w czasie. Jednak dopiero mając odpowiedni interfejs, możemy „wyjść z maszynowni, by cieszyć się widokiem gwiazd” – do tego właśnie stworzyliśmy EuroTower.

– Damian Jarosiński, webdeveloper EuroLinux sp. z o.o.

Najważniejsze funkcje EuroTower

EuroTower

Graficzny interfejs użytkownika

EuroTower dostarcza przejrzysty graficzny interfejs użytkownika typu NOC (ang. Network Operations Center) zwiększający możliwości silnika automatyzacji Ansible®. Dzięki niemu administrator widzi, co dokładnie dzieje się w danym środowisku. Bardzo szybko może sprawdzić stan podpiętych hostów czy migawki z ostatnio wykonanych zadań wraz z ich wynikiem.

Sposób wyświetlania poszczególnych informacji oraz powiadomień w konsoli można dostosować do własnych potrzeb, co jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie infrastrukturą i zwiększa jej czytelność.

EuroTower

System Kontroli Dostępu Oparty na Rolach

Dzięki Systemowi Kontroli Dostępu Opartemu na Rolach (ang. Role Based Access Control) można każdemu użytkownikowi czy nawet całym zespołom nadawać odpowiednie role i uprawnienia umożliwiające dostęp do wybranych zasobów (playbooki, pliki inventories, informacje o hostach itd.) i możliwości platformy.

EuroTower

Zaawansowane powiadomienia

EuroTower zapewnia zintegrowaną obsługę zaawansowanych powiadomień. Można je wysyłać do pojedynczych odbiorców, zespołów, osób na konkretnych stanowiskach lub do całej organizacji, za pośrednictwem takich kanałów jak: e-mail, Slack, Webhook, Rocket.Chat, IRC, Grafana, Mattermost, PagerDuty czy Twilio. Zdecydowanie ułatwia to wprowadzenie w przedsiębiorstwie modelu współpracy ChatOps.

EuroTower

Aktualizacja statusu pracy w czasie rzeczywistym

Playbooki w EuroTower działają strumieniowo w czasie rzeczywistym. Dzięki temu administrator w dowolnym momencie może sprawdzić, co dzieje się z hostami w Ansible®. Widzi, które zadania (ang. tasks) na poszczególnych maszynach aktualnie są wykonywane, które zostały zakończone pomyślnie, a które z błędem oraz z czego ten błąd wynika. Może również podejrzeć kolejkę zadań oraz zaplanować ich wykonywanie.

Inne typy zadań, takie jak aktualizacje kontroli źródła lub odświeżenia inwentarzy w chmurze pojawiają się we wspólnym widoku zadania. Każde zadanie można uruchomić w danym momencie lub zaplanować, by uruchomiło się później, albo działało w nieskończoność.

EuroTower

Łatwe połączenie z chmurą

EuroTower może automatycznie pobierać zasoby od dostawców chmury publicznej, takich jak AWS™, Google Cloud Platform®, Microsoft Azure® czy OpenStack®. Umożliwia także synchronizację z chmurą prywatną oraz środowiskiem wirtualnym. Lista środowsk z którymi integruje się EuroTower jest stale rozwijana.

EuroTower vs. Ansible®

Dynamic Inventory

Funkcja „Dynamic Inventory” zaimplementowana w EuroTower pozwala na automatyczne importowanie inwentarza (hostów) z innych platform centralizujących. Dynamic Inventory działa poprzez integrację z: Red Hat® Satellite 6, Red Hat® CloudForms®, EuroIQ, EuroMan i OpenStack®.

Credential Security

EuroTower używa protokołu SSH do łączenia się ze zdalnymi hostami. Zanim klucz zostanie przekazany do SSH, zostaje on odszyfrowany, a następnie umieszczony w nazwanym potoku (named pipe), w związku z czym nigdy nie zapisze się on na dysku. EuroTower umożliwia przyznawanie użytkownikom i zespołom możliwość korzystania z Credentials bez faktycznego ujawniania haseł lub kluczy. Zatem jeśli użytkownik przenosi się do innego zespołu lub opuszcza organizację, nie ma konieczności zmiany danych uwierzytelniających.

Push-Button Deployment

EuroTower dostarcza łatwo konfigurowalne szablony (ang. job templates), które zawierają informacje o zadaniach, inwentarzu, zmiennych, playbookach, opcjach i ustawieniach. Umożliwia tym samym uruchamianie wielopoziomowych i wieloetapowych prowizjonowań, aktualizacji, ustawień czy innego szeroko pojętego „setupu” środowiska, za pomocą jednego przycisku.

Centralized Logging and Auditing

EuroTower także dostarcza szczegółową historię z wykonania zadań we wszystkich środowiskach. Na przykład w czasie rzeczywistym można zobaczyć informacje o zadaniach, które są w kolejce, zaplanowane oraz aktualnie wykonywane, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szablonów, inwentarza, credentials i ustawień. Dane wyjściowe dotyczące śledzenia systemu i zadań mogą być eksportowane z EuroTower bezpośrednio do wybranego punktu końcowego, takiego jak Splunk®, ElasticSearch®, Sumo Logic® i inne.

Workflow Enhancements

EuroTower umożliwia tworzenie zaawansowanych przepływów pracy (ang. workflow) wykonywanych zarówno na statycznym, jak i dynamicznie generowanym środowisku. Dla przykładu są nimi:

 • możliwość nadpisania zestawu inventory w czasie przepływu pracy
 • węzły konwergencji (oczekiwanie na poprawne wykonanie innych kroków zależnych)
 • zagnieżdżanie prac mniejszych do większych
 • wstrzymywanie i oczekiwanie na zatwierdzanie przez użytkownika.

Czym EuroTower różni się od projektu AWX?

AWX™ to projekt rozwijany przez społeczność Open Source. W ramach AWX™ ma miejsce rozwój oprogramowania. Natomiast EuroTower to w pełni wspierane rozwiązanie o wydłużonym cyklu życia przeznaczone do profesjonalnych zastosowań korporacyjnych. Jest tworzone na podstawie wybranych wersji AWX™, które są dostosowywane przez naszych inżynierów do użycia w krytycznych środowiskach klientów, między innymi poprzez rozszerzanie jego podstawowych możliwości oraz zapewnienie stabilności i ciągłości działania.

Dane techniczne EuroTower

Producent EuroLinux Sp. z o.o.
Bazuje na Ansible® AWX™ (Open Source)
Technologie zawarte Ansible®, Ruby, PostgreSQL
Alternatywa dla Ansible Tower® (Red Hat®), Ansible® AWX™ (community)
Interfejsy www, CLI, REST API
Data pierwszego wydania listopad 2020

Lista integracji

Integracje dla EuroTower obejmują listę integracji dostępnych dla Ansible®. Poniżej podajemy najważniejsze z nich.
Pełen wykaz znajduje się na stronie domowej Ansible® https://www.ansible.com/integrations

Zarządzanie wirtualizacją VMware®, Red Hat® Virtualization (RHV), Xenserver®, Vagrant®
Zarządzanie chmurą Amazon Web Services™ (AWS), Google Cloud Platform®, Microsoft Azure®, OpenStack®
Obsługiwane systemy operacyjne Linux (RHEL®, EuroLinux, CentOS, Fedora, Ubuntu, and others),
Windows® Server, UNIX, IBM® (z/OS, Power Systems)
Zarządzanie magazynami danych NetApp®, Infinidat®, Pure Storage®, IBM® Storage, Dell® EMC

Wymagania systemowe

 • EuroLinux 7.7+ lub równoważny system (CentOS, RHEL, Oracle® Linux, Scientific Linux)
 • EuroLinux 8.2+ lub równoważny system (CentOS, RHEL, Oracle® Linux)
 • Przeglądarka Mozilla Firefox lub Google Chrome
 • PostgreSQL w wersji 10
 • Ansible® w wersji 2.8+

Wymagania sprzętowe

 • 2 CPU lub 2 vCPU dla małych instancji
 • 4GB RAM dla małych instancji
 • 80GB pamięci dyskowej dla małych instancji.