Wizja firmy: Stwórzmy otwarty świat oparty na współpracy. Świat opanowany przez filozofię Open Source stanie się wolny. Współpraca społeczności i społeczeństwa, wspierana dobrowolnymi dotacjami, zmieni dotychczasowe modele biznesowe.

Misja firmy: Tworzenie oraz wspieranie wysokiej jakości produktów opartych o popularne i ważne projekty Open Source. Budowanie atrakcyjnej, alternatywnej oferty rynkowej.

EuroLinux Sp. z o.o. to polska firma założona przez osoby, które tworzyły rynek Open Source w regionie Centralnej Europy, uczestniczą w nim od wielu lat, doskonale znają i rozumieją zasady jego funkcjonowania. Powstanie spółki było naturalną odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez końcowych użytkowników i partnerów w związku z brakiem elastyczności korporacji dostarczających oprogramowanie Open Source oraz niedostosowaniem ich oferty, a szczególnie wsparcia, do warunków i wymagań lokalnych rynków.

Zespół deweloperski i supportu tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne, teoretyczne i wiedzę poświadczoną licznymi certyfikatami. W połączeniu z nowoczesnymi metodami tworzenia oprogramowania są gwarancją wysokiej jakości produktów i niezawodnego wsparcia użytkowników.

Dzięki długoletniej praktyce zespołu biznesowego, znajomości rynku oraz wymagań naszych użytkowników i partnerów, zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie projektu.

„Tworząc oprogramowanie oparte na najlepszym kodzie źródłowym, jesteśmy jednocześnie blisko partnerów i użytkowników, by ich wysłuchać, a następnie wspierać i umożliwić optymalne wykorzystanie posiadanych rozwiązań i zasobów.”

- Jerzy Baranowski CEO EuroLinux Sp. z o.o.