Misja firmy: Tworzymy oraz wspieramy wysokiej jakości produkty oparte o popularne i ważne projekty Open Source. Budowanie silnej, alternatywnej oferty w Europie.

EuroLinux Sp. z o.o. to polska firma o zasięgu europejskim. Została założona przez osoby, które tworzyły rynek Open Source w regionie Centralnej Europy, uczestniczą w nim od wielu lat i znają go jak nikt inny. Powstanie Spółki było naturalną odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez końcowych użytkowników i partnerów w związku z brakiem elastyczności korporacji dostarczających oprogramowanie Open Source oraz niedostosowania ich oferty, a szczególnie wsparcia, do warunków i wymagań lokalnych rynków.

Zespół deweloperski i supportu tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne, teoretyczne i wiedzę poświadczoną licznymi certyfikatami. W połączeniu z nowoczesnymi metodami tworzenia oprogramowania są gwarancją wysokiej jakości produktów i niezawodnego wsparcia użytkowników.

Dzięki długoletniej praktyce zespołu biznesowego, znajomości rynku oraz wymagań naszych użytkowników i partnerów, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę na każdym etapie projektu.

"Tworząc oprogramowanie oparte na najlepszym kodzie źródłowym, jesteśmy jednocześnie blisko partnerów i użytkowników, by ich wysłuchać, a następnie wspierać i umożliwić najlepsze wykorzystanie posiadanych rozwiązań i zasobów."

- Jerzy Baranowski CEO EuroLinux Sp. z o.o.