Wartości, którymi się kierujemy, są zawarte w naszym sloganie.

True product · Real support · Fair price

Jak rozumiemy jego poszczególne elementy?

True product

Stos produktowy EuroLinux zbudowaliśmy w oparciu o sprawdzone, powszechnie znane i szeroko stosowane projekty Open Source. Dzięki temu tworzymy oprogramowanie klasy Enterprise przeznaczone do zastosowania w najbardziej wymagających środowiskach, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczamy i wspieramy kompletne, gotowe do użycia produkty, które zawierają w standardzie moduły rozszerzające ich podstawowe możliwości.

Real support

Nasz dział wsparcia tworzą specjaliści posiadający najwyższe certyfikaty i praktyczną wiedzę potrzebną do profesjonalnej obsługi klientów. Fundamentem „real support” jest ułatwiony bezpośredni dostęp do inżynierów i architektów, ponieważ klient omija automatyczne infolinie. Jest to wartość niedostępna u innych producentów. Ważnym wyróżnikiem wsparcia EuroLinux jest komunikacja zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zostało to docenione przez wiele instytucji publicznych i firm.

Fair price

Zasada „uczciwej ceny” ma wiele elementów. Jednym z nich jest model biznesowy zachowujący elastyczność i otwartość na negocjacje. Dbamy, by warunki licencjonowania były proste oraz korzystne dla klientów. Cena naszych produktów nie zależy od liczby procesorów w maszynie. Nie wprowadzamy też ograniczeń licencyjnych co do ilości maszyn wirtualnych uruchamianych na serwerze fizycznym. Wspieramy zasadę „no vendor lock-in”, tj. nie uzależniamy klienta od naszych rozwiązań, ale umożliwiamy mu swobodny wybór dostawcy wsparcia i oprogramowania. Istotnym elementem „fair price” jest także cena umożliwiająca klientowi znaczną redukcję kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury.