Professional Services

Oprócz standardowych usług wsparcia, aby pomóc klientowi w zarządzaniu określoną częścią jego infrastruktury, oferujemy także Professional Services. Jest to specjalistyczne, dedykowane wsparcie, na które składają się:

 • dedykowane usługi profesjonalne dla klienta
 • usługi audytu infrastruktury opartej o silnik PostgreSQL
 • usługi wsparcia architekta systemowego
 • usługi asysty migracyjnej
 • usługi strojenia systemów bazodanowych
 • usługi z zakresu capacity planningu
 • proaktywna opieka ciągła.

Konsulting

Nasz zespół służy klientom i partnerom swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w rozszerzonym zakresie.

Realizujemy projekty związane z:

 • analizą potencjalnych rozwiązań wykorzystujących produkty z naszego portfolio
 • przygotowaniem prototypów testowych (proof-of-concept)
 • utrzymaniem i wsparciem systemów w tym także systemów RHEL®, SLES®, PostgreSQL
 • analizą migracji między systemami, w szczególności przełączaniem na repozytorium EuroLinux oraz migracji do EuroDB
 • analizą warstwy middleware: JBoss®, WildFly oraz możliwością przełączenia jej na EuroAP.