Wsparcie

Wyróżniki naszej oferty są proste i jednocześnie nieosiągalne dla naszych konkurentów:

 • wsparcie online realizowane przez doświadczonych architektów i inżynierów
 • maksymalnie uproszczone wsparcie L1 pozwalające na szybki kontakt do wsparcia na poziomie L2 lub L3
 • wsparcie on-site dostępne w rozsądnym czasie i cenie
 • 1 osobodzień on-site architekta do dyspozycji klienta na rok, bez dodatkowej opłaty, do każdych 50 subskrypcji premium lub standard.

Jakość wsparcia jest sednem rozwiązań EuroLinux. Nasze systemy wsparcia oraz oprogramowanie powstały w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby klientów, którzy oczekują od produktów klasy Enterprise czegoś więcej niż portal wiedzy i automatyczna linia telefoniczna obsługiwana z dalekiej lokalizacji.

– Jerzy Baranowski, CEO EuroLinux Sp. z o.o.

Professional Services (Usługi Profesjonalne)

Oprócz standardowych usług wsparcia, aby pomóc klientowi w zarządzaniu określoną częścią jego infrastruktury, oferujemy także Professional Services. Jest to specjalistyczne, dedykowane wsparcie, na które składają się:

 • dedykowane usługi profesjonalne dla klienta
 • usługi audytu infrastruktury opartej o silnik PostgreSQL
 • usługi wsparcia architekta systemowego
 • usługi asysty migracyjnej
 • usługi strojenia systemów bazodanowych
 • usługi z zakresu capacity planningu
 • proaktywna opieka ciągła.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, czyli Proaktywna opieka ciągła. Usługa ta polega na przekazaniu części infrastruktury klienta pod stałą opiekę dostawcy rozwiązania. Ma ona znacznie szerszy charakter niż standardowa asysta techniczna, w ramach której reakcja następuje dopiero w przypadku ewentualnej awarii. Głównym celem Proaktywnej opieki ciągłej jest bieżąca analiza stanu infrastruktury, zapobieganie możliwościom wystąpienia awarii oraz stałe przekazywanie rekomendacji dotyczących usprawniania rozwiązań objętych opieką, a także zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.

Konsulting

Nasz zespół służy klientom i partnerom swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w rozszerzonym zakresie.

Realizujemy projekty związane z:

 • analizą potencjalnych rozwiązań wykorzystujących produkty z naszego portfolio
 • przygotowaniem prototypów testowych (proof-of-concept)
 • utrzymaniem i wsparciem systemów w tym także systemów RHEL®, SLES®, PostgreSQL
 • analizą migracji między systemami, w szczególności przełączaniem na repozytorium EuroLinux oraz migracji do EuroDB
 • analizą warstwy middleware: JBoss®, WildFly oraz możliwością przełączenia jej na EuroAP.

EuroES – wsparcie dla tożsamych systemów operacyjnych

Poza wsparciem dla własnych produktów świadczymy także profesjonalną asystę techniczną (Extended Support for Linux) dla systemów operacyjnych zgodnych z EuroLinux, tj. Red Hat® Enterprise Linux®, Oracle® Linux oraz CentOS. Jej zakres obejmuje także uaktualnienia dla istniejących i upgrade do nowych wersji. Zamiana dotychczasowego supportu na wsparcie EuroLinux nie wymaga migracji czy reinstalacji systemu. Przełączenie repozytorium odbywa się za pomocą prostego skryptu, a operacja ta jest w pełni odwracalna. Po przełączeniu sam system pozostaje bez zmian.