Professional Services

Oprócz standardowych usług wsparcia, aby pomóc klientowi w zarządzaniu określoną częścią jego infrastruktury, oferujemy także Professional Services. Jest to specjalistyczne, dedykowane wsparcie, na które składają się:

 • dedykowane usługi profesjonalne dla klienta
 • usługi audytu infrastruktury opartej o silnik PostgreSQL
 • usługi wsparcia architekta systemowego
 • usługi asysty migracyjnej
 • usługi strojenia systemów bazodanowych
 • usługi z zakresu capacity planningu
 • proaktywna opieka ciągła.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, czyli Proaktywna opieka ciągła. Usługa ta polega na przekazaniu części infrastruktury klienta pod stałą opiekę dostawcy rozwiązania. Ma ona znacznie szerszy charakter niż standardowa asysta techniczna, w ramach której reakcja następuje dopiero w przypadku ewentualnej awarii. Głównym celem Proaktywnej opieki ciągłej jest bieżąca analiza stanu infrastruktury, zapobieganie możliwościom wystąpienia awarii oraz stałe przekazywanie rekomendacji dotyczących usprawniania rozwiązań objętych opieką, a także zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.

Konsulting

Nasz zespół służy klientom i partnerom swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w rozszerzonym zakresie.

Realizujemy projekty związane z:

 • analizą potencjalnych rozwiązań wykorzystujących produkty z naszego portfolio
 • przygotowaniem prototypów testowych (proof-of-concept)
 • utrzymaniem i wsparciem systemów w tym także systemów RHEL®, SLES®, PostgreSQL
 • analizą migracji między systemami, w szczególności przełączaniem na repozytorium EuroLinux oraz migracji do EuroDB
 • analizą warstwy middleware: JBoss®, WildFly oraz możliwością przełączenia jej na EuroAP.