Jako producent i dostawca profesjonalnych rozwiązań IT wspieramy naszych klientów i partnerów na każdym etapie procesu zakupu.

W ramach wsparcia przedsprzedażowego definiujemy realne potrzeby klienta, dobierając odpowiednie rozwiązania z naszego stosu technologicznego. Szukamy możliwości zminimalizowania kosztów operacyjnych, optymalizacji infrastruktury czy wprowadzenia nowych, potrzebnych funkcjonalności.

Wsparcie posprzedażowe to dodatkowe usługi profesjonalne i konsulting dla wybranych elementów infrastruktury klienta.

Wsparcie przedsprzedażowe (pre-sales support)

Prezentacja rozwiązań

Punktem wyjściowym większości projektów jest prezentacja, podczas której przedstawiamy nasze rozwiązania i ich możliwości. W zależności od preferencji klienta spotkanie może koncentrować się na aspektach technicznych lub biznesowych.

Analiza możliwości i potrzeb

Po wyborze rozwiązania przystępujemy do analizy środowiska klienta pod kątem wdrożenia lub migracji, w tym także migracji z rozwiązań zamkniętych (np. z bazy Oracle do PostgreSQL). Następnie przygotowujemy plan wdrożenia. Wspólnie określamy także potrzebę powdrożeniowego transferu wiedzy lub profesjonalnych szkoleń produktowych.

Proof of Concept

Na życzenie klienta na etapie przedsprzedażowym wykonujemy Proof of Concept (PoC). Są to testowe wdrożenia umożliwiające określenie wykonalności i słuszności konkretnych koncepcji technicznych i biznesowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu warunków sukcesu możemy zweryfikować praktyczne uzasadnienie implementacji danego rozwiązania w infrastrukturze klienta.

Wsparcie posprzedażowe (post-sales support)

Utrzymanie rozwiązań IT i zapewnienie ciągłości ich działania to jeden z najwyższych priorytetów w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego oferujemy klientom także wsparcie posprzedażowe, które obejmuje m.in. asystę techniczną ekspertów EuroLinux oraz rozszerzone usługi wsparcia, w tym Professional Services i konsulting. Mają one fundamentalne znaczenie, gdy występuje potrzeba skorzystania ze specjalistycznej wiedzy technicznej, zewnętrznego audytu infrastruktury czy wzmocnienia zasobów technicznych wewnątrz firmy.

Professional Services

W ramach Professional Services oferujemy dedykowane usługi, na które składają się m.in.:

 • usługi audytu infrastruktury
 • usługi wsparcia architekta systemowego
 • wsparcie w przejściu na rozwiązania wysokiej dostępności oraz chmury
 • wsparcie w migracji z chmury do rozwiązań on-premise
 • asysta w migracji do wyższych wspieranych wersji oprogramowania (upgrade)
 • tuning i optymalizacja rozwiązań
 • usługi z zakresu capacity planningu
 • proaktywna opieka ciągła
 • utrzymanie i wsparcie systemów, w tym także systemów RHEL®, CentOS, Oracle® Linux, PostgreSQL
 • autoryzowane i dedykowane szkolenia w zakresie wdrażanych technologii.

Konsulting

Oferujemy także profesjonalne doradztwo, czyli usługi konsultingu. Wspieramy klientów i partnerów w realizacji konkretnych potrzeb i celów, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką.

Przykładowe projekty z tego obszaru:

 • analiza możliwości wykorzystania produktów ze stosu EuroLinux w środowisku klienta
 • analiza możliwości migracji między systemami operacyjnymi oraz bazodanowymi
 • analiza warstwy middleware: JBoss®, WildFly oraz możliwości przełączenia jej na EuroAP.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych usług i wsparcia, skontaktuj się z nami.