Firma EuroLinux oferuje swoim Klientom klarowny i maksymalnie uproszczony model licencyjny.

W przypadku systemu operacyjnego EuroLinux Klient płaci za host fizyczny, a nie za każdą parę procesorów, jak ma to miejsce u innych wiodących producentów oprogramowania.
Przy serwerach wirtualnych Klient kupuje paczki po 10 instancji, a serwery liczone są w całej infrastrukturze. Pozostałe produkty licencjonowane są na 1 rdzeń fizyczny lub wirtualny albo na paczki po 10 rdzeni.

Sposoby licencjonowania poszczególnych produktów firmy EuroLinux:

Nazwa produktu Dostępne poziomy wsparcia Sposób licencjonowania
EuroLinux Basic / Standard / Premium na 1 host fizyczny niezależnie od ilości CPU
EuroLinux Standard / Premium na 10 serwerów wirtualnych w całej infrastrukturze
EuroMan Tożsame z systemem operacyjnym na 1 host
EuroDB Basic / Standard / Premium na 1 rdzeń fizyczny lub 1 rdzeń wirtualny
EuroAP Basic / Standard / Premium na 10 rdzeni fizycznych lub 10 rdzeni wirtualnych
EuroStorage Basic / Standard / Premium na 1 fizyczny węzeł do 16 TB